1666

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® bez otuliny topnika z dużą zawartością srebra do złączy kapilarnych.

Dobór składników stopowych zapewnia bardzo dobrą płynność lutu po stopieniu oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Przy zastosowaniu właściwego topnika z gamy Castolin uzyskujemy optymalną wytrzymałość złącza dzięki wypełnieniu szczeliny przez lut bez wad i nieciągłości.

Doskonałe rozpływanie lutu w złączu, wprowadzenie niewielkiej ilości ciepła do łączonych elementów, bardzo dobre własności mechaniczne oraz dobra widzialność jeziorka ciekłego metalu czynią ten stop lutowniczy wyjątkowym. Zalecany do stopów na bazie Fe, stali nierdzewnej, stopów Cu i Ni. Jest szczególnie odpowiedni do naprawy lub wykonywania przewodów i złączy w przemyśle spożywczym.


Zastosowanie
  • Przemysł spożywczy: urządzenia i zbiorniki do przetwórstwa żywności, napojów, instalacje wodne, chłodnie
  • Przemysł energetyczny / elektryczny: łączniki, wirniki, generatory, transformatory, bezpieczniki
  • Przemysł medyczny: narzędzia chirurgiczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia itp.
  • Przemysł HVAC: pompy ciepła, klimatyzatory, chłodziarki, wymienniki, zawory
  • Inne: instalacje chłodnicze, CO, gazowe, elementy zegarków, sprzęt oświetleniowy, instrumenty muzyczne
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra45%
Temperatura solidusu640°C
Temperatura likwidusu680°C
Wytrzymałość na rozciąganie390-490 MPa