1655

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® zawierający srebro w pastaci pałeczek bez otuliny topnika do wykonywania złączy o większej szczelinie lutowniczej.

Dobór składników stopowych zapewnia bardzo dobrą płynność lutu po przekroczeniu temperatury likwidus. Utrzymywanie temperatury lutowania w zakresie pomiędzy solidus a likwidus pozwala na wypełnienie szczeliny lutowniczej bez wad i nieciągłości nawet dla wielkości 0,3-0,5mm. Dobór właściwego topnika Castolin gwarantuje wysoką wytrzymałość i szczelność złącza oraz łatwe usuwanie pozostałości topnika po lutowaniu.


Zastosowanie
Stop 1655 nie jest zalecany do lutowania stali nierdzewnej.
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra34%
Temperatura solidusu630°C
Temperatura likwidusu730°C
Wytrzymałość na rozciąganie480 MPa