Proszki do natryskiwania na zimno

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

RotoTec 19400
Brak deformacji i zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Warstwa twarda, ale łatwo obrabialna
RotoTec 19850
Zwarta, dobrze obrabialna warstwa. Bardzo niski współczynnik tarcia
RotoTec 19985
Bardzo niski współczynnik tarcia, nawet pod naciskiem
RotoTec 19999
Doskonała odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia
ProXon® 21021
Proszek metaliczny odpowiedni do nanoszenia warstw cienkich i grubych na dużych powierzchniach
ProXon® 21023
Brak deformacji i zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Warstwa łatwo obrabialna mechanicznie
ProXon® 21031
Odporność na korozję w wysokiej temperaturze, niski współczynnik tarcia
ProXon® 21071
Niski współczynnik tarcia. Odporność korozyjna nawet w wodzie morskiej
MetaCeram® 28030
Proszek ceramiczny do wykonywania warstw odpornych na zużycie na wszystkich rodzajach metali, z wyjątkiem czystej miedzi i magnezu.
MetaCeram® 28085
Proszek ceramiczny do wykonywania warstw odpornych na zużycie na stali i innych stopach.
MetaCeram® 28095
Proszek metaliczny na bazie molibdenu do wykonywania warstw odpornych na zużycie na wszystkich rodzajach metali, z wyjątkiem czystej miedzi i magnezu.