Soukromí

Jsme zavázáni chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tyto zásady stanoví, jak budeme zacházet s Vašimi osobními údaji.

(1) Jaké informace shromažďujeme?

Smíme sbírat, uchovávat a používat následující druh osobních informací:
 • (a) informace o Vašem počítači a o Vašich návštěvách a použití těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy, zeměpisné lokace, typu a verzi prohlížeče, operačního systému, referenčního zdroje, délky návštěvy, zhlédnutých stránkách, menu)
 • (b) informace, které nám poskytujete k účelům registrace
 • (c) informace, které nám poskytujete k účelům přihlášení k službám webových stránek, e-mailovým zprávám a/nebo informačním bulletinům
 • (d) jakékoli jiné informace, které si vyberete, že nám je pošlete;

(2) cookies

Cookie sestává z části textu zaslaného webovým serverem na webový prohlížeč, který je uložen prohlížečem. Informace je pak zaslána na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. Umožňuje to, aby webový server identifikoval a sledoval webový prohlížeč.

Smíme používat pravidelná cookies a stálá cookies na webové stránce. Pravidelná cookies použije k Vašemu sledování, zatímco se pohybujete v Menu webové stránky. Stálá cookies nám umožní rozpoznat, když navštívíte naše stránky. Pravidelná cookies budou smazána z Vašeho počítače, když zavřete Váš prohlížeč. Stálá cookies zůstanou uložena na Vašem počítači, dokud nebudou smazána, nebo dokud nedosáhnou určeného exspiračního data.

Používáme Google Analytics k analýze použití těchto webových stránek. Google Analytics generuje statistické a jiné informace o webové stránce zjištěné pomocí cookies, které jsou ukládány na počítačích uživatelů. Generované informace týkající se naší webové stránky jsou použity k vytváření zpráv o použití webové stránky. Google uloží tyto informace. Zásady ochrany osobních údajů Google jsou dostupné na: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Většina prohlížečů Vám umožňuje odmítnout všechna cookies, zatímco některé prohlížeče Vám umožňují odmítnout pouze cookies třetí strany. V prohlížeči Internet Explorer můžete odmítnout všechny cookies výběrem Nástroje (Tools), Možnosti Internetu (Internet Options), Soukromí (Privacy) a výběrem Zablokovat všechna cookies (Block all cookies) použitím posuvného voliče. Zablokování všech cookies bude mít negativní dopad ohledně použitelnosti řady webových stránek.

(3) Použití Vašich osobních informací

Osobní informace získané přes tuto webovou stránku budou použity k účelům specifikovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo příslušných částech webové stránky. Smíme použít Vaše osobní informace k:
 • (a) správě webové stránky
 • (b) zlepšení zkušeností s vyhledáváním a personalizací webové stránky;
 • (c) umožňuje Vám využít našich služeb dostupných na webové stránce;
 • (d) zasílání obecné (nemarketingové) komerční komunikace;
 • (e) zasílání e-mailových zpráv, které jste si speciálně vyžádali,
 • (f) zasílání informačního bulletinu a dalších marketingových komunikačních materiálů týkajících se našeho podnikání, které by Vás dle našeho názoru mohly zajímat nebo, pokud jste s tím zvlášť souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud již nechcete dostávat marketingové informace);
 • (g) vyřizování dotazů a stížností od Vás nebo o Vás, týkající se webové stránky;

Pokud poskytnete osobní informace pro zveřejnění na naší webové stránce, zveřejníme a jinak použijeme informace v souladu s povolením, které jste nám poskytli. Bez Vašeho výslovného svolení neposkytneme Vaše osobní informace žádné třetí straně k účelům přímého marketingu.

(4) Bezpečnost Vašich osobních informací

Zaujmeme rozumná technická a organizační opatření k prevenci ztráty, zneužití a záměny Vašich osobních údajů. Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na našich bezpečných serverech (ochrana heslem a firewallem). Veškeré elektronické transakce, které provedete nebo od nás obdržíte, budou zašifrovány. Samozřejmě je přenos dat přes internet přirozeně nezabezpečený a nemůžeme garantovat bezpečnost údajů zaslaných přes internet. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti Vašeho hesla a údajů o uživateli. Nebudeme se Vás ptát na heslo.

(5) Změny zásad

Smíme čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů zaslním nové verze na naši webovou stránku. Občas byste měli zkontrolovat tuto stránku a ujistit se, že souhlasíte se všemi změnami.