Naše technologie

Naše technologie pro nejlepší služby


Technologie sváření
Technologie povlakování
Technologie pájení

Technologie sváření

Technologie povlakování

Technologie pájení

Desky CDP® a CastoTube®

Existuje řada různých způsobů, jak Vaše díly opravit, obnovit a upravit proti poškození, všechny mají své výhody i nevýhody. Pro mnoho zákazníků je výběr nejlepšího postupu velmi obtížný, časově náročný a rizikový. I když je optimální postup znám, není často možné to provést v rámci vlastních sil. Omezení často představují buď omezené svářečské dovednosti nebo dostupné vybavení na místě. Naše plně vybavené servisní dílny Castolin Services neznají žádná omezení! Pro každou práci jsme schopni vybrat optimální technické řešení v rámci daných ekonomických limitů.

 

 

 

Zpět na začátek

Technologie sváření

 

 • Sváření MMA
 • Sváření MIG/MAG
 • Sváření otevřeným obloukem
 • Sváření TIG
 • Sváření PTA
 • Řezání plazmou

 

Zeptejte se odborníka

Jsme tu pro Vás, neváhejte a ptejte se!

Postup MMA (ruční kovový oblouk)

Pokud je oblouk mezi obalenou elektrodou a opracovávaným kusem, trubičkový drát a povrch opracovávaného kusu se roztaví do svarové lázně. Tavení tavného obalu na tyči zároveň vytvoří plyn a strusku, která chrání svarovou lázeň před okolní atmosférou. Struska zatuhne a vychladne a musí být odlomena ze svaru poté, co je sváření dokončeno (nebo před další vrstvou). Castolin vyvinul speciální řadu slitin EutecTrode® elektrod s nízkým tepelným příkonem pro průmyslovou úpravu povrchu, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření obalenou elektrodou (MMA) založeném na nejnovější technologii.

Poloautomatické sváření v ochranné atmosféře (EnDOtec® a CastoMag®)

MIG je podobná MMA tím, že teplo vznikne vytvořením oblouku mezi kovovou elektrodou a opracovávaným dílem. Elektroda se rozpouští a vytváří kapku. Hlavním rozdílem je, že kovová elektroda je drát o malém průměru napájený z cívky a externě dodávaný ochranný plyn je nezbytný. Protože je drát nepřetržitě napájen, o postupu se často hovoří jako o poloautomatickém svařování. Režim pulzu byly vyvinut jako prostředek stabilizace oblouku při nízkých hodnotách proudu pod prahovou úrovní s cílem zabránit zkratu a postříkání. Přenosu kovu je dosaženo aplikací pulzů proudu, každý pulz má dostatečnou sílu pro oddělení kapky. Castolin vyvinul speciální spektrum slitin EnDOtec® (trubičkový drát) a CastoMag®(jednolitý drát) pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření MIG/MAG založeném na nejnovější technologii.

Poloautomatické sváření bez ochranného plynu (TeroMatec®)

Stálé elektrody pro otevřený oblouk se skládají z vnější vrstvy ze speciální slitiny, jádro je obaleno mikročásticemi o vysoké hustotě. Design umožňuje získat vysoce kvalitní vrstvy při velké rychlosti pro povlak odolný vůči veškerému opotřebení a pro spojování. V rámci této technologie lze vyrobit řadu slitin různého složení. Castolin vyvinul speciální slitiny bez ochranného plynu TeroMatec® (plněný drát) elektrod s nízkým tepelným příkonem pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojovací aplikace.

Sváření TIG (CastoTig®)

V procesu TIG se oblouk vytváří mezi zamířenou wolframovou elektrodou a opracovávanou částí v inertní atmosféře argonu nebo helia. Oblouk nízké intenzity vzniklý zamířenou elektrodou je ideální pro vysoce kvalitní a precizní svařování. Protože wolframová elektroda není během svařování spotřebována, teplo oblouku rozpustí základní kov a samostatnou plnicí tyč lze přidat do svářecí lázně, pokud je to třeba. Castolin vyvinul speciální slitinu CastoTig® pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření CastoTIG® založeném na nejnovější technologii.

Sváření PTA (GAP)

Minimální rozředění základního materiálu, okamžitě automatizovaná a snadno kontrolovatelná svářecí lázeň pro Vás představuje vysokou kvalitu a vrstvu odolnou proti opotřebení v široké škále slitin. Vynikající pro sériovou výrobu. V procesu PTA je zaměřována plazma, zatímco je tlačena anodou odolnou vůči žáru, což způsobuje znatelný nárůst hustoty oblouku, energie a teploty. Svařovaná výplň slitiny ve formě rozprašovaného prášku nebo studeného drátu se mění na sloup plazmového oblouku, kde ochranný plyn chrání svařovací lázeň před atmosférou. Castolin vyvinul speciální prášky pro GAP

Proces řezání plazmou

Řezání plazmou bylo vždy považováno za alternativu řezání kyslíkem. Důležitý rozdíl mezi těmito dvěma postupy je, že zatímco kyslík oxiduje kov a teplo z exotermické reakce rozpouští kov, u plazmy se pro tavení kovu používá teplo z oblouku. Schopnost tavit kov bez oxidace je nezbytná při řezání kovů, jako je nerezová ocel, což vytváří oxidy při vysokých teplotách. Plazma je účinný způsob řezání tenkých i silných materiálů. Ruční hořáky dokážou obvykle řezat až 2 palce (48 mm) silný ocelový plát a mnohem výkonnější počítačem řízené hořáky dokážou proděravět a řezat ocel silnou až 12 palců (300 mm). Castolin vyvinul kompletní, vysoce kvalitní zařízení pro řezání plazmou nazývané AirJet, jež je založeno na nejnovější technologii.

 

Zpět na začátek

Technologie povlakování

 

 • LaserClad - povlaky
 • Prášky pro žárové nástřiky
 • Žárový nástřik obloukem s drátem
 • Žárový nástřik s následným spájením
 • HVOF
 • Polymerové povlakování

 

Zeptejte se odborníka

Jsme tu pro Vás, neváhejte a ptejte se!

MAXIMÁLNÍ precizní ochrana

Příchodem přímé diody o vysoké energii (High Power Direct dioda HPDD) začala laserová technologie před několika lety drasticky měnit možnosti navařování. Technologie HPDD udržuje svou vysokou energetickou účinnost a kvalitu, a zároveň výrazně snižuje čas na provedení povlaků a náklady. Zavedením prvního 8kW HPDD laseru v Evropě u společnosti Castolin, můžeme plně využívat výhod této průlomové technologie.

Výhody při spolupráci se společností Castolin:
 • 100 let zkušeností s bojem proti opotřebení a korozi
 • Dlouholeté zkušenosti s laserovými povlaky: prodej laserových prášků po dobu 10-ti let
 • Vlastní vývoj a výroba všech prášků pro laserové povlaky
 • K dnešnímu dni, 3 diodové LaserClad jednotky instalovány v rámci společnosti Castolin Eutectic celosvětově
 • Zkušenosti s OEM Laser povlaky v ropném průmyslu
 • Hluboké porozumění procesu: rozvíjen prostřednictvím výzkumných projektů s Fraunhoferovým ústavem a AC2T
 • Investice do největšího HPDD laserového zařízení v Evropě a v Asii

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku LaserClad.

Prášky pro žárové nástřiky (RotoTec a CastoDyn)

Minimální tepelný příkon, dosažení dobrého napojení se substrátem a široký sortiment slitin představují nenákladné řešení povlakování pro širokou škálu problémů spojených s opotřebením.

Žárový nástřik obloukem s drátem (EuTronic Arc)

Rychlé nanášení, jehož je dosaženo tavením elektrickým obloukem dvou trubičkových nebo plných drátů současně představuje vysoce kvalitní povlakování slitinou za přijatelné ceny. Nástřik na místě pro velké povrchy

Žárový nástřik s následným spájením (Eutalloy)

Následné spájení poskytne skutečné metalurgické spojení a plně hustý povlak. Znamená to optimální kvalitu povlakování, vynikající v případě závažné abrazi, koroze a oxidace.

Vysokorychlostní práškový nástřik HVOF

Studený nástřikový postup při nadzvukové rychlosti částic pro maximální mechanické napojení představuje potažení v letecké kvalitě dostupné za průmyslové ceny, různost materiálů a karbidy je možné aplikovat v tenkých vrstvách.

Polymerové povlakování (MeCaTec)

Dvousložkové produkty aplikované při teplotě prostředí nepředstavují žádné tepelné pokřivení dílů a velmi rychlou a snadnou proceduru. Ochrana nesvařitelných dílů a/nebo komplexní geometrie

 

Zpět na začátek

Technologie pájení

 

 • Úprava proti opotřebení
 • Tavidla
 • Kroužky a fólie
 • Povlakované tyče
 • Tavidla
 • Proč pájení?

 

Zeptejte se odborníka

Jsme tu pro Vás, neváhejte a ptejte se!

Úprava proti opotřebení (pájení TeroCote®)

Nanesení různých slitin a kompozitních materiálů při použití snadno dostupného plamene představuje většinou povlaky odolné proti abrazi aplikované s optimálním metalurgickým napojením a nulovým zeslabením se základovým materiálem.

Tavidla

Tavidla jsou pečlivě upravené chemické produkty používané pro odstranění oxidů kovu z povrchu kovových částí, které mají být spojeny. Tento proces odstranění nebo čištění probíhá během pájení. Výběr vhodného tavidla, základového kovu a pájecí slitiny je pro proces pájení nezbytný.

Kroužky a fólie

Náš bohatý sortiment produktů zahrnuje široký výběr přídavných kovů ve formě různých kroužků, fólií, drátů, tyčí, tavidel a speciálních prefabrikátů, které splňují všechny požadavky výrobce i požadavky na údržbu.

Povlakované tyče

V Catolin Eutectic chápeme, že každá aplikace má zvláštní a specifické požadavky. Navrhli a vyrobili jsme proto několik typů povlakovaných tyčí, abychom dostáli požadavkům našich zákazníků. Narozdíl od většiny konkurence Castolin nepoužívá univerzální tavidlo pro všechny tyče, každá tyč obsahuje typ tavidla vhodný pro slitinu, kterou je povlakována. Každá slitina má dále vlastní barvu povlaku tavidla, což pracovníkům usnadňuje rozpoznat, kterou slitinu/barvu mají použít.

Tavidla

Pájecí tavidla jsou nejlepší volbou pro automatizované procesy. Tavidla Castolin Eutectic se liší od konkurenčních výrobků:

 • maximální stabilitou
 • optimálními vlastnostmi pro přípravu
 • snadným čištěním vodou (ruce, nářadí)
 • minimem kouře (pájení v peci)
 • Pojivo neovlivňuje proces pájení
 • Maximální kapilarita
 • Kovový prášek nejvyšší jakosti
 • Snadné odstranění zbytku tavidla

 • Proč pájení?

  Historie pájení čítá již 1000 let. Pájené spoje se již dlouhou dobu používají v domovních instalacích, klimatizaci, topení, elektronice a řadě dalších aplikací. Pájený spoj vydrží po celou dobu životnosti, což je dokázáno. Jiné materiály, jako jsou umělé hmoty, se nepoužívají tak dlouho, aby bylo možné tvrdit totéž. Kromě toho, pokud se Vám to nepovede napoprvé, pájením můžete spoj opětovně zahřát a opravit jej, aniž by bylo nutné jej rozebrat nebo dané díly zcela vyměnit. Můžete si být jisti, že při pájení používáte nejspolehlivější řešení na trhu.

  Pájení poskytuje nejpevnější spoje.

  Díky řádnému navržení spoje a správnému výběru pájecích materiálů budou pájené spoje silnější než spojený základový materiál. Skutečnost: Skutečnost: Karbidové nástroje jsou jedny z těch, ke kterým se lidé chovají nejhůř, musí vydržet největší množství tlačení, tahání a úderů a u většiny karbidových nástrojů se spoléhá na pájecí procesy, které udrží karbidové segmenty na místě.

  Estetika

  Perfektní kapilarita pájení a zejména pájení stříbra skýtá prakticky neviditelné spoje a pájené napojení. To je důvod, proč se pájení používá všude, kde je vzhled dílů maximálně důležitý: např. zlatnictví, bižuterie, hudební nástroje, brýle, lustry, sochy, aeronautika atd.

  Bezpečnost

  Pouze pájení může skutečně zajistit nepropustné spoje v kritických aplikacích, jako jsou např. zařízení pro hořlavé nebo medicinální plyny. Mnoho norem proto požaduje, aby tato kritická zařízení byla pájena.

  Pájení je hygienické

  Věděli jste, že plastové trubky a spoje téměř vždy obsahují miliony bakterií rodu Legionella, které jsou zdrojem onemocnění legionelózou? Onemocnění „legionářů‟ je neobvyklou a závažnou formou pneumonie způsobené vdechováním kapiček vody obsahujících bakterii Legionella pneumophilia. Testy prokázaly, že pájené měděné trubky obsahují nižší koncentraci bakterií, což znamená větší bezpečnost Vás i Vaší rodiny.

  Pájení lze použít na rozdílné kovy a materiály

  Díky pájecím materiálům a postupům je prakticky možné spojit všechny kovy navzájem. I nekovové materiály, jako je sklo nebo keramika, mohou být spojovány pájením. Schopnost snadného spojování materiálů umožňuje návrh, vývoj a výrobu nových produktů. Máme stále více zákazníků požadujících pájení Al-Cu. Je možné to snadno udělat pomocí řady výrobků Castolin, jako je 190 a 192.

  Pájení je možné použít pro nízkonákladové opravy a velkoobjemovou výrobu.

  Pájení je nízkonákladový proces, který vyžaduje velmi nízké investice do vybavení. Ve skutečnosti můžete začít pájet už za 20 euro. Pájení je vynikající pro velkoobjemové produkty, zatímco použití tavidel, kroužků a drátů umožňuje automatizaci. Ve většině aplikací stojí pájené spoje méně než 0,05 eur. Ve srovnání s alternativními řešeními je pájení lepší nejen po mechanické stránce, ale i finančně.

  Pájení je snadné

  Castolin Eutectic učí každoročně tisíce lidí, jak pájet. V pravém smyslu slova to zabere méně než hodinu, než se někdo naučí provádět základní pájecí postupy. Jednoduchost pájení by měla umožnit společnostem být flexibilní ve výrobě a zmenšit problémy spojené s hledáním pracovníků, kteří to umí. Sortiment produktů Castolin Eutetic pájení usnadňuje vytvářením produktů, které umožňují široký rozsah chyb ze strany páječe.
   

  Zpět na začátek

  Desky CDP® a CastoTube®

   

  • Svařované ochranné desky
  • Práškové desky
  • CastoTubes®

   

  Zeptejte se odborníka

  Jsme tu pro Vás, neváhejte a ptejte se!

  Svařované ochranné desky

  S více než 100letými zkušenostmi v oblasti svařování a ochrany proti opotřebení je Castolin Eutectic výrobcem nejširšího sortimentu ochranných desek na dnešním trhu, pokud jde o základové materiály, velikosti, povlakové slitiny a upravené svářecí postupy. Vyvinuly jsme širokou škálu produktů: od jednoduchých povlaků z karbidu chromu aplikovaných v otevřeném oblouku až po sofistikované prášky NiCrBSi doplněné karbidy wolframu a spojené ve vakuové peci nebo pomocí PTA.

  Práškové desky

  Práškové desky CDP® se vyrábějí povlakováním snadno svařovatelné ocelové desky a kovové práškové slitiny spájené v peci pod ochrannou atmosférou. Hlavní výhodou těchto produktů je získání 100% neředěného povlaku, který zaručuje maximální ochranu i při tloušťce povlaku pouhých několik milimetrů. Lehké a tudíž snadno manipulovatelné. Snadno formované, a tudíž také vhodné pro pevný rádius ohybu.

  CastoTubes®

  Sestávají z jemných ocelových trubek, které lze snadno svářet, které byly vnitřně ošetřeny proti opotřebení pomocí slitiny TeroMatec 4666, a tudíž dosahují výjimečné odolnosti vůči opotřebení našich dobře známých desek 4666 CastoDur Diamond Plates®. Díky zamezení nákladným formovacím změnám plochých desek v trubky nabízejí bezešvé trubky CastoTubes® s malým průměrem mnoho výhod:

 • vysokou efektivitu
 • absenci závadných lineárních svarů
 • výjimečnou odolnost vůči opotřebení
 • perfektní kulatý příčný řez
 • spirální sváření minimalizuje zkroucení
 • lehká manipulace
 • Kovový prášek nejvyšší jakosti
 • snadné spojení pomocí sváření nebo mechanicky

 • Vysokorychlostní práškový nástřik HVOF

  Studený nástřikový postup při nadzvukové rychlosti částic pro maximální mechanické napojení představuje potažení v letecké kvalitě dostupné za průmyslové ceny, různost materiálů a karbidy je možné aplikovat v tenkých vrstvách.

  Polymerové povlakování (MeCaTec)

  Dvousložkové produkty aplikované při teplotě prostředí nepředstavují žádné tepelné pokřivení dílů a velmi rychlou a snadnou proceduru. Ochrana nesvařitelných dílů a/nebo komplexní geometrie