MeCaWear© 300

Ochrona przed erozją drobnocząsteczkową i ślizgową

MeCaWear© 300 to płynna powłoka ceramiczno-polimerowa. Osnowa polimerowa kompozytu została specjalnie opracowana do zapewnienia powierzchni o niskim współczynniku tarcia przy jednoczesnej ochronie przed zużyciem przez nadmierne ślizganie i erozję drobnoziarnistego szlamu. MeCaWear 300 jest łatwo nakładany za pomocą pędzla lub natryskiwania przy użyciu systemu MeCaSpray© w proporcji objętościowej 4:1, zapewniając gładkie wykończenie. Technologia polimerów jest modyfikowana elastomerowo, co zmniejsza kruchość powłoki i poprawia zarówno odporność na uderzenia, jak i ścieranie. Powłoka ceramicznopolimerowa jest przeznaczona do pracy wciągłym zanurzeniu do temp. 50 °C (122 °F). Ta 100% stała, technologia powłoki o zerowej zawartości lotnych związków organicznych, bez rozpuszczalników zapewnia szybki powrót do eksploatacji i przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań.


Zastosowanie
  • Śruby
  • Ślimaki
  • Łopaty wentylatorów
  • Obudowy pomp
  • Rynny zsuwowe
  • Cyklony
  • Zabezpieczenia rur
  • Remonty kanałów
  • Leje