MeCaCorr© 700

Powłoki do kontaktu ze ściekami

MeCaCorr© 700 to kompozyt polimerowo-ceramiczny do tworzenia warstwy wierzchniej, który zawiera opatentowaną mieszankę ceramicznych dodatków modyfikowanych w półelastomerowym systemie epoksydowym z żywic. Osnowa została zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskać wytrzymałość na zużycie i działanie środków chemicznych w celu odnowienia i zabezpieczenia metalowych oraz betonowych podłoży narażonych na erozję, korozję i działanie substancji chemicznych.
MeCaCorr 700 zapewnia znakomitą odporność chemiczną pozwalającą na jego zastosowanie w różnorodnych środowiskach, w tym z ropą naftową i w oczyszczalniach ścieków. Ta 100% stała technologia (zerowa zawartość lotnych związków organicznych) zapewnia szybki powrót do eksploatacji oraz przywrócenie właściwości retencyjnych krawędzi. System powlekania został zaprojektowany z myślą o różnych sposobach aplikacji; może być nakładany pędzlem i wałkiem, natryskiwany na gorąco przez jednoskładnikową pompę bezpowietrzną lub przez podgrzewaną pompę wieloskładnikową o współczynniku 1:1 dla maksymalnej wydajności produkcyjnej.


Zastosowanie
  • Zabezpieczenia betonu
  • Rurociągi
  • Kolektory tłoczące
  • Kolana
  • Kanały ściekowe
  • Zbiorniki fermentacyjne
  • Przepompownie
  • Włazy
  • Odstojniki betonowe