EutecTrode® 6601

Elektroda specjalnie przeznaczona do ręcznego spawania we wszystkich pozycjach stali niestopowych i staliwa. Zastosowanie m.in. do rur kotłowych i ram rurowych, nadwozi samochodowych.

  • Wysokie tempo układania spoiny
  • Doskonała jakość ściegu spoiny we wszystkich pozycjach
  • Łatwość zajarzenia łuku
  • Minimalny rozprysk
  • Łatwo usuwalny żużel
  • Spoiny bez pęknięć
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ~575 MPa
Wydłużenie A5 ~22%