AluTin 51L

Topnik do stopu do lutowania miękkiego w postaci cieczy. Odpowiedni zwłaszcza do łączenia metali różnoimiennych – miedzi i aluminium.

Topnik AluTin 51L może być stosowany ze stopami AluTin 51L lub 1827 do łączenia aluminium z miedzią oraz stalą. Podczas nagrzewania złącza należy unikać bezpośredniego nagrzewania topnika z uwagi na jego małą odporność temperaturową na przegrzanie i spalenie. Topnik można dodać w końcowym etapie nagrzewania złącza po uzyskaniu temperatury lutowania czyli topnienia lutu.

Dane techniczne: 
Zakres temperatur działania120-300°C
Norma DIN 8511 F-SW24