146 F

Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek w otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.

Optymalnie dobrane ilości topnika pozwalają na zastosowanie pałeczek również w procesach produkcji bez użycia dodatkowego topnika.

Właściwości i zalety

  • Dobra płynność i własności kapilarne lutu po stopieniu
  • Uniwersalne zastosowanie do łączenia elementów części maszyn i urządzeń
Dane techniczne: 
Temperatura solidusu885°C
Temperatura likwidusu905°C
Wytrzymałość na rozciąganie360-420 MPa