Utbildning

Dela vår expertis

 

Utbildning och seminarier. Sprida kunskap

Vårt uppdrag är att utveckla tillämpningar och lösa kundernas problem. Beroende på vad kunden behöver, kan vi utföra arbetet åt honom i våra godkända Castolin Services verkstäder eller överföra denna kunskap till honom. Sedan mitten av 1930-talet, har Castolin erbjudit industrin en rad specialkurser som täcker alla aspekter av svetsprocesserna, t.ex.


Kursprogram 2019 Sverige

Sprida kunskap

Vårt engagemang för utmärkt kundservice innebär att tillhandahålla förstaklassig utbildning globalt till kunder och slutanvändare. Castolin Eutectic har utbildat tusentals tekniker från hela världen och det finns utbildningscentra i de flesta länder, med utbildningsprogram som erbjuds på en mängd olika språk. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser; från endagskurser i svetsning till underhållseminarier som pågår i en vecka. Från svetsare till ingenjörer, forskare och verkställande direktörer - det finns ingen gräns för vilka tekniska och yrkesmässiga personer som utbildats av Castolin Eutectic i alla aspekter av industriella kostnadsbesparingar, slitage, reparation och förebyggande underhåll.

Industriella seminarier

Vi erbjuder lösningar för alla de stora företagen som är verksamma inom globala industriella program för stål, cement, gruvdrift, el, olja, avfall och återvinning, etc. Det är rutin för oss att stödja underhållstekniker i deras dagliga utmaningar, så vi håller även kurser i specifika branscher där liknande språkgrupper kan få utbildning och utbyta kostnadsbesparande lösningar. Beroende på dina behov, kan kurserna omfattar 100 % praktik, 100 % teori, eller en blandning av båda, och finns i skriftlig form för flera produktgrupper och tekniker.

 

Kontakta oss för att få utbildning