Hoppa till huvudinnehåll
Certifieringar
Kvalitet
De flesta av våra produktionsanläggningar är ISO 9001: 2015-certifierade
KVALITETSSTANDARDER
Sträva efter högsta kvalitet

Castolin Eutectic måste säkerställa en branschledande standard för kvalitetsprodukter- och tjänster. För att bibehålla denna föränderliga kvalitetsstandard ska vi sträva efter högsta kvalitet i allt vi gör. Vi ska sätta upp mål som våra kunder ska se som ledande inom sammantagen kvalitet och kundnöjdhet.

Majoriteten av våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001:2015. För att förse dig med reparationer av enastående kvalitet har vi nära samarbete med professionella institut såsom TÜV och Welding Association. I många verkstäder är svetsar SCC-certifierade.

Bild
Peter-Garrad.jpg

”Vårt mål är att uppnå full kundnöjdhet och förtroende genom att säkerställa att alla tillverkade produkter eller tjänster uppfyller kundernas krav.”

Peter Garrad
Chef för kundservice och logistik, Irland
Kvalitetspolicy

Vägledande principer

Castolin Eutectic arbetar för högsta kvalitet inom verksamheter och service och den här globala kvalitetspolicyn syftar till att kontrollera alla aspekter som påverkar kvalitet inom företaget. Den visar också prov på Castolin Eutectics åtagande för fullständig kvalitet och anger tydligt att det inte finns några kompromisser när det gäller kvalitet.

Huvudmålen

  • Att uppnå full kundnöjdhet och förtroende för Castolin Eutectic genom att säkerställa att alla tillverkade produkter eller tjänster uppfyller alla specifikationer och kundkrav.
  • Att vårt kvalitetshanteringssystem säkerställer att allt arbete utförs på rätt sätt, första gången.
  • Att ständigt förbättra kvaliteten på Castolin Eutectics produkter och tjänster.
  • Att använda vårt dokumenterade avvikelsesystem för korrigerande, förebyggande och kontinuerliga förbättringsåtgärder.
  • Att alla koncernföretag skapar och använder kvalitetsmål med procedurmässigt åtagande för att minska både ”interna” och ”externa” kundrelaterade avvisningsnivåer och förbättra processeffektiviteten genom en definierad strategi.
  • Företaget fastställer kvalitetsmål som är kärnan i affärsplanen. Dessa inkluderar: 1) Kundnöjdhet, 2) Processoptimering och 3) Regelbundna Ledningsgranskningar för att fokusera på den kontinuerliga förbättringen av kvalitetssystemet.
  • Att säkerställa att alla anställda förstår kvalitetspolicyn.
  • Att säkerställa att kvalitetsförbättring är alla anställdas ansvar och att alla anställda förstår effekterna av dålig kvalitet.
  • Att alla underleverantörer och leverantörer är medvetna om Castolin Eutectics kvalitetspolicy och lever upp till de överenskomna och lämpliga kvalitetskraven.
  • Att vd:ar, med feedback från lokala ledningsteam och lokala hälso-, säkerhets- och miljö-specialister, ska genomföra en ledningsgranskning och revidera den här policyn med jämna mellanrum.
Certifieringar
Certifiering för överensstämmelse med fabrikens produktionskontroll
TÜV​-certifiering
Kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015 (Dublin)
Kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015 (Centraleuropeiska lagret)
Certifikat SS-EN ISO 9001- 2015
Quality and Environmental Policy
Conflict materials framework