Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Massa och papper
Det är ett brott att skrota slitna delar. De förtjänar ett andra liv.

Choose a category

Trådelektrod för påsvetsning och MeCaWear-beläggning.

Skruvtransportör

Denna transportskruv används i bearbetningen av biomassa i ett pappersbruk. Skruven är placerad i botten av en silo och flyttar barken in mot mitten. Barken faller sedan ner i en ränna och bränns i en ugn för att producera energi till pappersbruket. Transportskruven utsätts för nötning Castolin Eutectic Services renoverade delar av axeln och skruvbladen genom hårdpåsvetsning med kromkarbidelektrod. Sedan ytbelades skruven med MeCaWear.

Barken avlägsnas från stockarna med friktion

Barkning

Barkning av veden är nödvändig för att ta bort bark och eventuellt jord. Olika typer av mekaniska samt hydrauliska barkmaskiner används. Barktrummor är den vanligaste metoden, och den finns i flera olika konstruktioner och storlekar. Både kort-ved och fullängds-ved barkas i dessa trummor.I alla konstruktioner tas barken bort från veden genom friktion som skapas genom trummans rotation och att stockarna nöter på varandra. På trummans insida finns ”lifters” av stål eller gummi vilka lyfter stockarna och skyddar samtidigt trumman från nötning.

Utsatt för hårt slipande slitage

Ring Barkningsknivar

Barkningsknivarna blir utsatta för stort slitage under höga belastningar. Stort slitage på skäreggen svetsas upp med elektroden Xuper 680S medan elektroden EutecTrode 6 på svetsas ytan. Detta ger goda egenskaper mot både höga belastningar som nötning. Tidigare konstruktioner med hårdmetallsegment var otillförlitlig och med livslängder på 3-150 dagar. Med den nya metoden är tillgängligheten hög och livslängden är cirka 3 månader. Denna typ av barkningsutrustning är ej vanlig på massa- och pappersbruk i Norden.

Ökar livslängden med upp till 5 gånger

Tänder På Skivsåll

Ett skivsåll har tandade skivor vilka utsätts av nötning från flisen. Stort slitage medför att överstor flis ej sållas bort vilket ger problem i kokeriet. Tänderna på skivorna slipades samt belades med 10112 med hjälp av Eutalloy metoden. Denna lösning innebar att reparationen kunde göras på plats utan att skivsållet behövde demonteras med dess skivor, och inget reservdelsbehov. Stora kostnadsbesparingar gjordes på reducerad stopptid och reservdelsbehov.

Papper tillverkat av återvunnet material

Hydrapulper

Flera massa- och pappersbruk använder returpapper och utskottspapper för att tillverka nytt papper. Retur- eller utskottspapperet tas till en hydrapulper, som är en typ av tank med en roterande rotor i botten. Papperet som blandas med vatten rivs sönder till massa med hjälp av rotorn, i utloppet på hydrapulpern vilket sitter under rotorn, finns en silplåt som hindrar att ej sönderrivet papper passerar. Efter pulpern finns ytterligare utrustning för att preparera massan innan nytt papper kan tillverkas. Rotorn på hydrapulpern utsätts för högt slitage från returpapperet med dess föroreningar.

Motståndskraftigt mot korrosion och sprickbildning

Slitageskydd med våra EnDotec-trådar

Rotorn på pulpern river upp papper i en blandning med vatten till ny massa, papper som kasserats vid tillverkningen. Papperets eventuella bestrykningsprodukter orsakar stort slitage på rotorns kanter samt vingar. Bortslitet material reparerades med rörtråden EnDOtec DO*05 och områden med det mesta slitaget belades med rörtråden EnDOtec DO*04. EnDOtec DO*04 är speciellt framtagen för utskottspapper p.g.a. att beläggningen hårdnar efter påkänning samt för sin goda beständighet mot sprickor och korrosion. Reparationen gav hög tillgänglighet samt förlängde livslängden.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
CoatingEnglish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear A7
CoatingEnglish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear A5
CoatingEnglish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear 450