Hoppa till huvudinnehåll

Välj en kategori

Under senare år har underhållsavdelningar ställts inför ökade krav, inte bara på att minska driftskostnaderna utan även på att öka produktionen utbyte och effektivitet. En underhållsavdelning kan därför ha en viktig roll i reducering av stopptider och förrådshållning genom att välja komponenter som håller längre och minskar produktionsuppehållen. Underhåll istället för utbyte av komponenter genererar omedelbara besparingar och motverkar dyrbara stopptider i väntan på komponentleveranser. En renoverad del får dessutom en ökad livslängd om en slitagebeläggning appliceras. Castolin Eutectic är en globalt ledande aktör inom slitagebekämpning och tillhandahåller specialistlösningar för fogning i hårda driftsförhållanden. Kärnuppgifterna för våra 400 fältspecialister är analys av slitagemekanismer och att hitta rätt lösning för att skydda maskiner och utrustning.

Schwenk Mergelstetten 005

Upp till fem gånger så hög livslängd

Rör och rörböjar utbytta mot CastoTubes®
Schwenk Mergelstetten 005

Nötnings- och erosionsbeständiga rör och rörböjar är en av de vanligaste förfrågningarna från tung industri där pneumatiska transporter av finkorniga råmaterial används, exempelvis stenmjöl, metalloxider, kol, träspån, plastpellets eller mineraler. Eftersom ledordet idag är ”produktivitet” måste matningshastigheterna pressas till det yttersta, vilket innebär högre eroderande påverkan från partiklar. Slitagehastigheten på inre ytor beror inte bara på mängden partiklar, deras hårdhet, storlek, form och hastighet utan också på kanalernas geometri.

Rör och rörböjar som byts ut mot våra CastoTubes®, lättsvetsade mjuka stålrör som invändigt beläggs med legeringen TeroMatec 4666, erbjuder enastående slitagebeständighet och ökar tillgängligheten i din anläggning. CastoTubes® erbjuder tydliga fördelar:

  • Möjliggör högre livslängd än vanliga komponenter
  • Möjliggör längre serviceintervall. Längre produktionsperioder utan uppehåll
  • Mindre frekventa nedstängningar och uppstarter som kostar pengar
  • Minskar underhållstiden genom en snabb och enkel utbytesprocedur
  • Minskar underhållets komplexitet genom en lätt lösning jämfört med tjocka rör
  • Minskar förberedelserna för underhåll särskilt på svåråtkomliga ställen där ställningar måste monteras och nedmonteras vid varje reparation
Fråga en expert

Med Castolin Eutectic kan du reparera sprickor, skador och avspjälkningar på rotationsringar, skenprofiler, pressvalsar, hammare och andra skadade industrikomponenter. Både för akuta och vanliga planerade reparationsarbeten. Vi kan antingen utföra arbetet på plats eller i någon av Castolins 20 välutrustade serviceverkstäder. Med mer än ett århundrade i frontlinjen för underhåll och reparationer står vi till tjänst med det största och mest erfarna teamen av tekniska konsulter.

DSC06930

Vi lagar sprickor, skador och läckage på dina vitala industrikomponenter

Utmattning
DSC06930

Utmattningsslitage på ytan av en konstruktion härrör från hög cyklisk belastning, tryck eller stötar som försvagar metallstrukturen. De skiftande spänningarna leder till antingen elastisk eller plastisk deformation, som främjar uppkomsten av sprickor under ytan. Mekanismerna för utmattningsslitage är begränsade till ytan men alla sprickor som uppstår kan propagera genom hela komponenten om vissa belastningar kvarstår och det kan orsaka haveri.

shutterstock_1178464075

Mot avspjälkning, kompression och deformation

Stötar
shutterstock_1178464075

Slitage från stötar beror på successiva höga stötbelastningar på ytan. Om ytan är spröd kan den lätt spricka men om den är seg reagerar den med elastisk eller plastisk deformation så att sprickor undviks eller åtminstone fördröjs. Materialet som orsakar stötarna kan vara metalliskt eller icke-metalliskt, exempelvis motsatt verktygshalva i en press eller tänderna på en grävskopa som träffas av sten. Några av effekterna av stötar är utmattningssprickor, avspjälkning, kompression och deformation.

DSC02294

Reparationer på plats och i våra verkstäder

Friktion
DSC02294

Friktionsslitage beror på glidande och rullande kontakter mellan metallytor. För bara ögat kan drabbade ytor se jämna och glanspolerade ut men i ett mikroskop liknar de höga berg och djupa dalar. Ständig glidande kontakt mellan ytor orsakar mikroskopisk svetsning och skjuvning av topparna på den ena eller båda ytorna. Dessutom genererar de hårdare topparna nya dalar i en mjukare yta och processen fortsätter tills lagerytorna slits ner till den gräns då avståndet mellan dem orsakar vibrationer. Om detta förlopp får fortsätta kan det leda till utmattningsskador under ytan, materialskador eller andra allvarliga skador.

Fråga en expert

I vårt erbjudande till OEM-tillverkare ingår leverans av slutbehandlade eller delvis behandlade komponenter som enkelt kan integreras i en helt ny maskin som OEM-tillverkaren säljer, och de finns även som reservdelar eller uppgraderingskomponenter. Den allra största delen av våra användningsklara OEM-komponenter är kritiska komponenter som utsätts för aggressivt slitage, där OEM-tillverkaren behöver en optimal slitagelösning.

chargementCONE ST LOUIS SUCRE 031

Optimering av slitagebeständigheten och kostnaden för OEM-tillverkare

Utveckling och konstruktion av nya cykloner
chargementCONE ST LOUIS SUCRE 031

Som en partner till OEM-tillverkare är koncernen Castolin Eutectic ofta involverad i utveckling och konstruktion av nya statiska cykloner. Praktiska erfarenheter har visat att slitplåt bör användas som konstruktionsmaterial under förutsättning att materialets mekaniska egenskaper tillvaratas. Om cyklonmanteln delas in i ett hanterbart antal sektioner med hänsyn till slitagehastighet, vanligen fyra eller sex, är utbyte av någon av sektionerna mot lämplig CDP®-plåt den snabbaste och mest ekonomiska lösningen. På tre av sektionerna krävs maximalt skydd och CDP® 4666 XuperWave eller CDP® 112 rekommenderas bestämt för att undvika linjärt slitage. De olika graderna av skydd kan uppnås genom kombination av plåttjocklek och beläggningstyp. Alla dessa komponenter bör ha flänsar för enkel montering och utbyte. Den låga slitagehastigheten för CDP® möjliggör att återstående livslängd lätt kan förutsägas och i de flesta fall behövs inget förråd av reservdelar utöver en hel slitplåt för akuta reparationer.

fan housing

CDP® slitplåt som konstruktionsdel eller som beläggning

Färdigtillverkade fläktar och fläkthus
fan housing

I våra Castolin-serviceverkstäder har vi all nödvändig utrustning och det kunnande som krävs för konstruktion och tillverkning av fläktar och speciella höljen med inbyggt slitageskydd för många olika industribranscher. Vår unika fördel är att vi tillverkar CDP®-slitplåten som används antingen som konstruktionsdel i fläkt och fläkthus eller som beläggning som fästs på dem. Dessa slitageskyddade stålplåtar skärs sedan med antingen CNC-plasma, gasskärning, eller vattenskärning i våra anläggningar till komplexa geometrier före rundbockning och svetsning på den avancerade konstruktion som specificeras av kunden. Castolin Eutectic har branschens största sortiment av CDP®-slitplåt och våra CDP®-specialister har ett nära samarbete med OEM-tillverkare så att vi kan tillhandahålla höljen i en mängd former och storlekar.

Fråga en expert

Förebyggande underhåll används för att skydda dina komponenter mot nötning, erosion, korrosion, kavitation och adhesivt slitage. Målet är att bevara dina tillgångar i optimalt skick och minska antalet oplanerade ingrepp och reparationer och i förlängningen att motverka haverier. Slitageskyddade komponenter ger betydligt högre livslängd jämfört med nya oskyddade komponenter. Castolin Eutectic utför förebyggande underhåll på ångpannerör, transportörer, valsar och mycket annat.

9P5A6881

Ditt försvar mot slagg, aska och flyktiga utfällningar

Tube Armor
9P5A6881

Trots att de är avsedda för tillämpningar i tung industri och ser robusta ut, krävs stringent skötsel och underhåll av rör. Det här är en konsekvens av slagg. De fina partiklarna som bygger upp avlagringar på rören orsakar korrosion, erosion, läckage och andra defekter. För mycket slagg kväver bokstavligen en ångpanna genom att begränsa luftflödet. Om detta händer gäller inte längre det specificerade luft-/bränsle-förhållandet, och förbränningsgraden minskar. Om bränslet har hög mineralhalt, tillkommer även säkerhetsrisker genom slaggbildning. Tube Armor, en patentskyddad keramisk sprutbeläggning, bidrar till att motverka invändiga slaggavsättningar på rör och ångpannor. Det är ett icke-poröst, icke-reaktivt skikt som motstår aska, oxidation, erosion, järnsulfidkorrosion, svavelinträngning och farliga kemiska biprodukter. Tube Armor appliceras på en förbehandlad yta, ett lager i taget, tills den rekommenderade tjockleken har uppnåtts. Det lätthanterade sprutappliceringssystemet gör att vi kan täcka upp till 2 000 m² per dag.

Fråga en expert

Vårt uppdrag är att utveckla tillämpningar och lösa kundernas problem. Beroende på vad kunden behöver, kan vi utföra arbetet åt honom i våra godkända Castolin Services verkstäder eller överföra denna kunskap till honom. Sedan mitten av 1930-talet, har Castolin erbjudit industrin en rad specialkurser som täcker alla aspekter av svetsprocesserna, t.ex.

DSC_6341

FÖR SVETSARE, INGENJÖRER ELLER VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER

Sprida kunskap
DSC_6341

Vårt engagemang för utmärkt kundservice innebär att tillhandahålla förstaklassig utbildning globalt till kunder och slutanvändare. Castolin Eutectic har utbildat tusentals tekniker från hela världen och det finns utbildningscentra i de flesta länder, med utbildningsprogram som erbjuds på en mängd olika språk. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser; från endagskurser i svetsning till underhållseminarier som pågår i en vecka. Från svetsare till ingenjörer, forskare och verkställande direktörer - det finns ingen gräns för vilka tekniska och yrkesmässiga personer som utbildats av Castolin Eutectic i alla aspekter av industriella kostnadsbesparingar, slitage, reparation och förebyggande underhåll.

 

AD-Meeting_Juni 2014 (107)

PRAKTIK, TEORI ELLER EN BLANDNING

Industriella seminarier
AD-Meeting_Juni 2014 (107)

Vi erbjuder lösningar för alla de stora företagen som är verksamma inom globala industriella program för stål, cement, gruvdrift, el, olja, avfall och återvinning, etc. Det är rutin för oss att stödja underhållstekniker i deras dagliga utmaningar, så vi håller även kurser i specifika branscher där liknande språkgrupper kan få utbildning och utbyta kostnadsbesparande lösningar. Beroende på dina behov, kan kurserna omfattar 100 % praktik, 100 % teori, eller en blandning av båda, och finns i skriftlig form för flera produktgrupper och tekniker.

Fråga en expert

Upptäck andra tjänster