Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Stål
Program för kostnadsbesparing och smarta underhålls- & reparationslösningar.

Choose a category

Drift i svåra miljöer

Sinterkrossar

Utrustningar i stålverk som bearbetar sinter vid mycket höga temperaturer utsätts för svåra slitageförhållanden. I synnerhet sinterkrossar som måste omsätta stora materialmängder måste skyddas mot slitage för att kostnadskrävande underhåll och frekventa nedstängningar ska undvikas. Underhållschefer håller med om att standardlösningar som finns på marknaden inte uppfyller deras behov. Rotorer och brytbalkar måste regelbundet bytas ut mot nya.
Standardlösningarnas bristande slitagebeständighet beror på tre huvudfaktorer:

• materialets höga temperatur som reducerar hårda ytbeläggningars egenskaper,
• materialets nötande natur som sliter ut delar,
• de stora kraftpåkänningar som förstör spröda ytbeläggningar.

Överträffar standardlösningar med minst en faktor tre

Unik e3-teknik

e3 är en rättighetsskyddad lösning speciellt utvecklad för stålsinterkrossars produktivitet och livslängd. Denna lösning lanserades efter fyra års laboratorietester och även på grund av verkliga funktionsförhållanden. Den baseras på Castolin Eutectics unika nötningsbeständiga legering för höga temperaturer, som erbjuder mycket höga prestanda även under påverkan av nötning och belastning. e3 lämpar sig speciellt för skydd av kritiska sinterkrosskomponenter, exempelvis rotorblad, tänder och brytbalkar. Praktiska tester har visat att e3 överträffar standardlösningar med minst en faktor tre. Utöver att livslängden ökar bevaras komponenternas geometriska form vilket garanterar bättre krosseffektivitet jämfört med standardlösningar.

Våra ingenjörer kan utveckla en specifik lösning för dina behov

e3-fördelar

Utöver att förstärka delars livslängd möjliggör e3:

• mindre frekvent underhåll av sinterkrossar och nedstängning av anläggningar,
• högre krossproduktivitet genom bevarad tandskärpa,
• mindre anskaffningskostnader för nya delar,
• undvikande av komplexa vattenkylda brytbalkar.

MADE BY LASER CLADDING

Sieves manufactured in our workshops

We offer a comprehensive range of wear-resistant sieves with round, square or oval apertures manufactured from 3 mm thick or higher, perforated sheets. We also manufacture tailor-made solutions according to specific customer requests. Our production technology uses a state-of-the-art, high power laser cladding installation. This system ensures highest quality wearfacing coatings of tungsten carbides dispersed in a nickel-based matrix to protect standard perforated steel sheets with variable mesh sizes.

Much better than standard steel

Tailor-made for your needs

The ultra hard tungsten carbide phases which are homogeneously distributed within a self-fluxing, tough nickel-based alloy matrix, provide:

  • Extreme wear resistance performance against abrasion and erosion up to 10 times higher than standard, monolithic heat-treated steel alternatives.
  • Withstands operating service temperatures up to 400°C. For even higher service temperature requirements, a diverse range of special alloy systems may be proposed to meet specific customer needs.

Modern Castolin Eutectic LaserClad technology uses a focused laser beam to ensure low heat input welding conditions, which translates into extremely effective, wear protective coatings on industrial parts.

Other Solutions for Sinter Plants

Feeding Roller

After mixing the raw materials in the sinter plants (fine iron ores, additives such as limestone and olivine, recycled iron-bearing materials  from downstream operations, and coke breeze) we find a roller just underneath the charging system to constantly feed the sinter belt which is affected by abrasion. The lifetime of this feeding roller can be increased by our turnkey solutions.

Increase lifetime with CDP® wearplates

Sinter Cooler

In most cases after the sinter discharge, crushing and hot screening, the sintered material proceeds to a separate cooler. This is typically a rotating structure, divided into circular sectors with tipping devices, in which the sinter is placed in a layer more than 1 m thick and cooled by fresh air.

When the sinter has completed the cooling cycle, each sector is emptied via the tipping device. The cooled sinter is transferred to screens that separate the pieces to be used in the blast furnace.

Both the charge and discharge of the cooler deteriorate the surfaces whose lifetime can be increased with our CDP® wearplates.

Cooling the steel is a critical factor

Air Suction System

Along the whole sinter process, several metallurgical and chemical reactions take place which produce dust and gaseous emissions apart from the sinter itself. These gases contain particles such as heavy metals that will weaken the inner surface of air suction systems.

A complete high resistance conduction system including valves and transitions circular to square section can be manufactured with our CDP® wearplates.

Masugnskomponenter

Tuyere-kylare

Enorma skador i processen på utsidan av Teyer-kylarkomponenten, som används i masugnar, är vanliga händelser som kan leda till minskad processkapabilitet och stopptider. Detta är speciellt relevant om skador på underlaget medför att Teyere-röret fastnar i det hållande huset och måste avlägsnas med kraft. Tata Steel har tillsammans med Castolin Eutectic I Monitor Coatings Ltd utvecklat en termisk sprutdepositionsmetod som skulle motverka möjliga skador på komponenten och därigenom öka dess användbarhet i tid genom att minska uppbyggnad och vidhäftning av masugnens biprodukter.

Tuyere-kylare som överträffar dina förväntningar

HVOF-beläggning

Efter omfattande försök användes ett kompositbeläggningssystem, bestående av en Ni-Cr-beläggning som beläggs genom kombination med ett snabboxiderande bränsle (High Velocity Oxy Fuel, HVOF) tillsammans med en termiskt omvandlad slamtillsats, för att skydda den påverkade yttre ytan. Denna beläggning bildar en porfri yta som förhindrar vidhäftning av processens biprodukter och skyddar samtidigt underlaget från stort slitage genom kemisk erosion.

CastCoat från Monitor Coatings

Skydda hjärtat i den kontinuerliga gjutanläggningen

Den hårda kompositbeläggningen CastCoat utvecklades för över 20 år sedan av brittiska Castolin Eutectics dotterbolag Monitor Coatings för tillämpningar i stålindustrin, särskilt för beläggning av kontinuerliga kopparformplåtar. Tester har visat att beläggningen är tåligare än andra beläggningar för kopparformplåtar. Den har en låg friktionskoefficient, vilket bidrar till färre larm för fastnade formar, och är okänslig för flytande stål och formpulver. Beläggningssystemet påverkar inte formnivådetektorer eller elektromagnetiska omrörare. Det har även bevisats att beläggningen obetydligt påverkar värmeöverföringshastigheten.

Idag en mogen teknik

Upp till sex gånger så hög livslängd

Med många års data från fältet bakom beläggningen, har betydande ökningar av kopparplåtarnas livslängd påvisats: tre till fyra gånger för tjocka götformar och upp till sex gånger för tunna götformars plåtar, jämte förbättrad produktform. I drift har beläggningen visat sig möjliggöra längre gjutningskörningar genom dramatisk ökning av slitagebeständigheten. Eventuell progressiv nedbrytning av beläggningen uppstår på grund av termisk utmattning i partier med höga påkänningar. CastCoat är idag en mogen teknik med kunder över hela världen och fortsätter att reducera kostnaderna per ton för användarna.

Ny kompakt HVOF-utrustning

Kan också appliceras på rörformar

Genom beläggning av alla fyra sidorna av formen, bevaras dimensionsstabiliteten under hela förloppet, vilket ger hållbar och effektiv produktform och skaltillväxt. Uteblivet avsevärt slitage betyder att längre förlopp är möjliga mellan formbytena och högre formtillgänglighet. Det skydd som beläggningen ger betyder också ökad livslängd för kopparplåten, som medför årliga kopparbesparingar och betydande minskning av underhåll både i och utanför processen. Med den tidigare utvecklingen av en kompakt HVOF-utrustning kan kompositbeläggningen CastCoat nu appliceras på rörformar.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
ServicesEnglish
Sinter crusher
ServicesEnglish
LaserClad Steel Rolls
ServicesEnglish
LC8 Wear Resistant Sieves