Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Glas
Yttekniska lösningar för tillverkning och reparation av glasformar.

Choose a category

Hur tillverkas glasbehållare?

Glasformningsprocess

Alla glasbehållare formas i två steg Glasämnet förformas i en blank form antingen genom blåsning eller pressning med en kolv. Glasämnet skärs till avsedd form och vikt i en ugn och placeras av sin tyngd i den blanka formen. Den färdiga glasbehållaren blåses sedan i den färdiga formen. Behållare som tillverkas genom förformsblåsning och blåsning av slutlig form kallas blås-blås-produktion. Behållare som tillverkas genom förformspressning med en kolv och blåsning av den slutliga formen kallas press- och blåsproduktion. Glasformningsmaskiner består av flera sektioner. Varje sektion består av upp till fyra formar.

Vår långa erfarenhet av glasformsreparationer

Beläggningar med egna pulver

Traditionellt tillverkas glasbehållarformar i gjutjärn. Såväl Castolin Eutectics pulver för sprutning/smältning, Eutalloy® RW som PTA har utvecklats för beläggning av alla de gjutjärnslegeringar som idag används i branschen med alla hårdheter som krävs. Användningen av brons, särskilt för blåsformar, bottenplåtar och halsringar har blivit allt populärare då glastillverkarna strävar efter att öka den termiska konduktiviteten hos komponenterna och därmed processernas hastighet. Castolin Eutectics sortiment av PTA-pulver har utvecklats speciellt för att svetsa och skydda bronskomponenter i en serie hårdheter. Pulversortimentet Eutalloy® RW är på samma sätt avsett för beläggning av stål i form av traditionellt gjutjärn.

Klara att montera

Transportrännor
 • Öka livslängden för glastransport rännor upp till fem gånger genom att köpa installationsklara rännor, foder, matartrattar och andra slitkomponenter.
 • Framställda med en av åtta nötningsbeständiga alternativ av slitplåt CastoDur diamantplåt (CDP®)
 • Legeringar med krom och wolframkarbid
 • Hårdheter från 54 till 71 HRC

CastoTubes® för transport av glasfiber

Sorteringsrännor

För en tillverkare av glasfiberisolering, trycks smält glasfiber genom sorteringsrännor som ursprungligen bestod av keramiska halvrör. De keramiska halvrörens livslängd var endast sex månader. Det var en komponent som utsattes för hög värme och nötning. Castolin Eutectic introducerade CastoTubes® som är rör med en hård beläggning på insidan av komplexa karbider (4666). Denna tillämpning har varit i funktion i mer än två år och klarar fortfarande de svåra nötningsförhållandena.

Utsatta för nötning

Kasseringsränna

Under flasktillverkningsprocessen återvinns spillet. Medan glasbehållarna fortfarande är glödande förs defekta delar genom en återföringsränna till en tunna för kommande återvinning. Den tidigare lösningen bestod av en ränna tillverkad av mjuk stålplåt, och som snabbt blev utsliten. Företaget hade frekventa oplanerade stopp för utförande av reparation och lagningar. Våra serviceverkstäder tillverkade rännorna med förstklassig slitplåt CDP® med kromkarbid. Detta ger kunden en betydligt förlängd driftstid. I detta fall är nötning den främsta formen av slitage. Den stora rännan nedtill är avsedd för manuell tömning av defekta delar. Den lilla tunna rännan upptill ar avsedd för automatisk kassering när luft blåses i den.

Våra serviceverkstäder tillverkar nyckelfärdiga delar

Tredelad ledningskanal

En ledande tillverkare av glasflaskor producerar alla typer av glasbehållare, från ölflaskor och burkar till specialkonstruerade glasbehållare i begränsade serier till olika förbrukare. Den största delen av råmaterialet i glastillverkningsprocessen är återvunnet glas (spill), sand (kisel) och kemikalier. För kalibrering av beståndsdelarna som används leds var och en av ingredienserna genom ett tredelat rör. Den ursprungliga lösningen var ett tredelad ledningskanal tillverkad av mjukt stål som snabbt blev utslitet. Då denna komplexa tredelade kanal har en kritisk funktion i tillverkningsprocessen, skulle varje fel kräva stopp av anläggningen. Våra serviceverkstäder tillverkade en ny tredelad ledningskanal med CastoTube®. Det var en specialkonstruerad nyckelfärdig lösning klar att installera. Konstruktionen var så exakt att utbytet gick snabbt, praktiskt taget utan produktionsstopp.

Ökar livslängden upp till fyra gånger

Blandningskärl och blandarfoder
 • Skydda din investering, öka livslängden upp till fyra gånger genom att fodra blandaren med CDP® slipplåt.
 • Installationsfärdiga blandningskärl tillverkade enligt kundens specifikation av slitplåt med komplex kromkarbid.
 • Minimera stopptiderna och minska underhållskostnaderna.
 • Finns i tjocklekar från 1/4” till 3/4”

Säkerställ ökad produktivitet och högre kvalitet

Blandarblad
 • Även om nickelhärdade blandningsblad av gjutjärn är nötningsbeständiga, är de ömtåliga och har en benägenhet att brytas.
 • Blandarblad av slitplåt med komplex kromkarbid som tillverkas av Castolin Eutectic erbjuder 200 % bättre hållbarhet än nickelhärdade blad.
 • Beläggning av kanter och andra slitageutsatta områden med en wolframkarbidlegering för ojämförbart slitageskydd

Verkar det bekant?

Skriuvar: skador på vingar och axlar

Transportskruvar är kända för att vara en av de effektivaste lösningarna för materialhantering. Utöver för transport av massiva, porösa, våta och vidhäftande material används de i produktionsprocesser för torkning, kylning och blandning. Dessa processer orsakar stora slitageskador på drivskruvars vingar och axlar. Utrustning som måste stoppas orsakar förluster i produktivitet och höga reparationskostnader, eller behov av utbytesdelar.

Avancerad teknik mot slitage genom nötning, erosion och korrosion

 

Skyddad trapsortutrustning sparar tid och pengar

• Våra slitageexperter reparerar och skyddar skruvar som får ökad livslängd
• Genom beläggning med termisk sprutning, speciella hårda beläggningsmaterial eller CDP® slitplåt
• Många olika beläggningar som appliceras för att ge den bästa lösningen för olika kombinerade typer av slitage
• Arbetet utförs i våra fullutrustade serviceverkstäder eller på plats

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
Eutalloy®-Eutalloy® SF
CoatingEnglish
Eutalloy®-Eutalloy® SF

Powder Spray Fusing

SuperJet-S- Kits
CoatingEnglish
SuperJet-S- Kits

Modular delivery system to spray-fuse Eutalloy® powders

CastoDyn DS 8000 Kits
CoatingEnglish
CastoDyn DS 8000 Kits

A user friendly, advanced industrial thermal spray coating system