Hoppa till huvudinnehåll
Teknologier

Våra tekniker för att bäst betjäna dig

Upprätthållande av globalt ledarskap inom ytskyddstekniker

Välj en kategori

CDP4666DXWs3

 ÖKA ANLÄGGNINGENS TILLGÄNGLIGHET 

Svetsade slitplåtar
CDP4666DXWs3

Med sina mer än 100 års erfarenhet av svetsning och slitageskydd, är Castolin idag den tillverkare som har det bredaste utbudet av slitplåtar på marknaden i form av basmaterial, storlekar, legeringsbeläggningar och tillämpade svetsprocesser. Från enkla kromkarbidrika beläggningar, som tillämpas i öppen båge, till sofistikerade NiCrBSi-pulver med tillsatts av volframkarbider och smälta i en vakuumugn eller genom Plasma Transferred Arc (plasmaöverförd båge).

Photo-361

YTSTRUKTUR MED UTMÄRKT JÄMNHET

Pulverslitplåtar
Photo-361

CDP®-pulverplåtar framställs genom att täcka en lättsvetsad stålplåt med en metallpulverlegering som smälts i en ugn under skyddad atmosfär. Den främsta fördelen med dessa produkter är att man uppnår en 100 % uppblandningsfri beläggning, som garanterar maximalt skydd även med bara några millimeters beläggningstjocklek. Lätt och därför lätt att hantera. Lättformad och därför även lämpliga för snäva böjningsradier.

DSC_6474

MÖJLIGHET TILL KUNDANPASSAD SKÄRNING, RÖRBÖJAR OCH FOGAR

CastoTubes®
DSC_6474

De består av lättsvetsade lätta stålrör som har wearface-svetsats på insidan med TeroMatec 4666-legering och på så sätt upprätthåller den exceptionella slitstyrkan hos våra välkända 4666 CastoDur Diamond Plates®. Genom att undvika tillverkning av plåtar till rör, erbjuder sömlösa CastoTubes® med liten diameter många fördelar:

 • Mycket kostnadseffektiv
 • Frånvara av skadliga linjära svetsfogar
 • Exceptionell slitstyrka
 • Perfekt runt tvärsnitt 
 • Spiralformad svetsning minimerar distorsion
 • Lätt att hantera
 • Metallpulver av högsta kvalitet
 • Lätt att foga genom svetsning eller mekaniska metoder
Fråga en expert
IMG_3037

INNOVATIV HÅRDSVETSNING MED LÅG TEMPERATUR

Wearfacing
IMG_3037

Beläggning av olika legeringar och kompositmaterial med hjälp av lättillgänglig flammutrustning, innebär att de flesta slitagebeständiga beläggningar appliceras med optimal metallurgisk bindning och noll utspädning med grundmaterialet.

IMG_3092

FÖR RENGÖRING, VÄTNING OCH SKYDD

Fluss
IMG_3092

Fluss är noggrant utvecklade kemiska produkter som används för att avlägsna metalloxider från ytorna hos de metalldelar som skall sammanfogas. Denna avlägsnande- eller rengöringsprocess sker under lödarbetet. Valet av det optimala flussmedlet för tillämpningen, oädla metallen och lödlegeringen är avgörande för en framgångsrik lödning.

IMG_3135

VI TILLVERKAR RINGAR OCH SKRÄDDARSYDDA FLUSSFYLLDA RINGAR

Ringar och folier
IMG_3135

Vårt stora sortiment omfattar ett brett urval av fyllnadsmetaller i form av olika ringar, folier, trådar, lod, pastor och särskilda förformar för att möta alla dina OEM- och underhållsbehov.

IMG_3120

OPTIMALT FÖRHÅLLANDE MELLAN FLUSS OCH METALL FÖR ALLA STANDARDJOBB

Belagda lod
IMG_3120

Vi på Castolin förstår att varje tillämpning har individuella och specifika behov. Därför har vi konstruerat och tillverkat flera typer av belagda lod för att möta våra kunders krav. Till skillnad från de flesta konkurrenter, använder inte Castolin ett universellt fluss för alla lod. Dessutom har varje legering en viss flussbeläggningsfärg som hjälper operatörer att veta vilken legering/färg som ska användas.

hc1ZOG_-

MINSKAD FÖRBRUKNING AV TILLSATSMETERIAL

Pastor
hc1ZOG_-

Lödpastor är det bästa valet för automatiserade processer. Castolin pastor skiljer sig från konkurrenterna genom att ha: 

 • Maximal pastastabilitet
 • Optimerade utmatningsegenskaper
 • Enkel rengöring med vatten (händer, verktyg)
 • Lägsta rökutveckling (ugnslödning) 
 • Bindemedlet påverkar inte lödprocessen
 • Maximal kapillaritet
 • Metallpulver av högsta kvalitet
 • Enkelt att avlägsna flussmedelsrester
DSC02063

HÅRDLÖDNING SOM KAN UTFÖRAS PÅ OLIKA METALLER OCH MATERIAL 

Varför lödning?
DSC02063

Lödning har använts i tusentals år. Lödfogar har använts i VVS, luftkonditionering, uppvärmning, elektronik och många andra tillämpningar under mycket lång tid. En lödd fog varar livet ut och har visat sig göra det. Andra material, såsom plast, har inte funnits tillräckligt länge för att kunna göra samma anspråk. Dessutom, om du inte får det rätt första gången, kan du med hjälp av lödning värma upp fogen igen och reparera den utan att behöva ta isär den, eller återinstallera de drabbade delarna igen. Du kan vara säker på att du vid lödning använder den mest pålitliga foglösningen på marknaden.

Fråga en expert
IMG_2749

INGEN DETALJFÖRVRÄNGNING

Laserskydd
IMG_2749

Lasertekniken High Power Direct Diode (HPDD) som kom för några år sedan förändrade drastiskt förutsättningarna för hårdsvetsning.
HPDD-tekniken kan upprätthålla en hög energieffektivitet och kvalitet, samtidigt som beläggningstiden och kostnaderna minskas avsevärt.
Med introduktionen av den första 8KW HPDD-lasern i Europa av Castolin Eutectic, kan nu alla fördelarna med detta genombrott utnyttjas.
Hittills har 4 LaserClad-enheter installerats i Castolin Eutectic-lokaler globalt.
Vårt erbjudande inkluderar laserbeläggningsserier (beläggningar med tjocka skikt på stora delar, precisionsbeläggning med tunna skikt på små delar, reparation och underhåll av industridelar, FoU-stöd för nya material), tillverkning av pulver och helautomatiserade och integrerade laserpläteringsanläggningar.

VC4W2143

LÅG NIVÅ AV BULLER OCH ÅNGOR

Termiska sprutpulver
VC4W2143

Minimal termisk påverkan, god vidhäftning mot grundmaterialet ett brett urval av legeringar innebär kostnadseffektiva beläggningslösningar för många olika slitageproblem.

DSC08956

TERMISKA SPRUTPROCESSER MED HÖGSTA PRODUKTIVITET

Termisk ljusbågssprutning
DSC08956

Höga beläggningsnivåer uppnås genom en samtidig elektrisk bågsmältning av två massiva trådar eller rörelektroder innebär att man uppnår högkvalitativa legeringsbeläggningar till rimliga priser. Sprutning på plats för stora ytor.

DSC01883-final_0

HOMOGENA OCH PORFRIA BELÄGGNINGAR

Termisk sprutning med efterföljande smältning
DSC01883-final_0

Efterföljande smältning ger äkta metallurgisk bindning och en helt tät beläggning. Detta innebär optimal beläggningskvalitet vilket är utmärkt för svår nötning, korrosion och oxidering.

HVOF Serbia (1)

REPETERBAR YTBELÄGGNINGSKVALITET

Pulver-HVOF-sprutning
HVOF Serbia (1)

Kall sprutprocess med överljudspartikelhastigheter för maximal mekanisk bindning innebär beläggningar av aeronautisk kvalitet till industriella priser.Olika material och superhead-karbider kan tillämpas i tunna skikt.

IMG_4141

PERFEKT BALANS MELLAN ÖVERKOMLIGA PRISER & PRESTANDA

Polymerbeläggningar
IMG_4141

Tvåkomponentprodukter som används vid omgivande temperatur betyder ingen termisk distorsion av delar och mycket snabba och enkla förfaranden. Skydd för osvetsbara delar och/eller komplex geometri.

Fråga en expert
DSC_2744

LÅG UTSPÄDNING, STRÄCKENERGI, FÖRVRÄNGNING  

PTA-svetsning
DSC_2744

Minimal uppblandning av grundmaterialet, lätt automatiserad och lättkontrollerat beläggningsförfarande ger dig högkvalitativa och slitagebeständiga beläggningar i en mängd olika legeringar. Utmärkt för serieproduktion. I PTA-processen fokuseras plasmat medan det tvingas genom den värmebeständiga anoden, vilket orsakar en avsevärd ökning av bågdensitet, energi och temperatur Tillsatsmaterialen, i mikrofördelat pulver eller kalltrådform, leds in i plasmabågkolonnen där en skyddsgas skyddar svetsbadet från atmosfären. Castolin har utvecklat specialpulver för GAP

DSC00375(1)

EFFEKTIV ÄVEN UNDER VATTEN ELLER I BLÅSIGT OCH STORMIGT VÄDER

MMA-svetsning
DSC06307

RENT, EFFEKTIVT OCH LÄTT ATT LÄRA SIG

MIG-/MAG-svetsning
DSC06307

MIG liknar MMA i att värme alstras genom att bilda en ljusbåge mellan en metallelektrod och arbetsstycket. De huvudsakliga skillnaderna är att metallelektroden är en tunn tråd som matas från en spole och en externt tillförd skyddsgas krävs. Pulsläget utvecklades som ett sätt att stabilisera ljusbågen vid låga strömvärden under tröskelnivån för att undvika kortslutning och stänk. Castolin har utvecklat det speciella EnDOtec®- (lrörelektrod) och CastoMag®- (solid tråd) legeringssortimenten för industriell påsvetsning, reparation och sammanfogning som stöds av ett komplett och högkvalitativt MIG-/MAG-svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

DSC02464

HÖG KVALITATIV BELÄGGNINGSHASTIGHET

Svetsning med öppen båge
DSC02464

Kontinuerliga elektroder med öppen båge består av ett yttre strips av en speciell legering som formas och fylls med mikroelement. Konstruktionen gör det möjligt att skapa högkvalitetsbeläggningar med stor hastighet, för beläggning som är resistent mot alla typer av slitage, samt för fogning. Många variationer av legeringar med olika sammansättning kan framställas med denna teknik. Castolin har utvecklat det speciella självskyddade TeroMatec® (rörelektrod) legeringssortiment av rörelektroder med låg värmetillförsel för industriell ytskydd, reparation och sammanfogningsapplikationer. Pulsläget utvecklades som ett sätt att stabilisera ljusbågen vid låga strömvärden under tröskelnivån för att undvika kortslutning och stänk. Metallöverföring uppnås med strömpulser och varje puls har tillräcklig stor kraft för att lösgöra en liten droppe. astolin har utvecklat det speciella EnDOtec®- (lrörelektrod) och CastoMag®- (solid tråd) legeringssortimenten för industriell påsvetsning, reparation och sammanfogning som stöds av ett komplett och högkvalitativt MIG-/MAG-svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

DSC02296

EN HÖG NIVÅ AV UTFÖRANDEKOMPETENS KRÄVS

TIG Welding
DSC02296

I TIG-processen bildas ljusbågen mellan en spetsig volframelektrod och arbetsstycket i en inert atmosfär av argon eller helium. Den lilla intensiva bågen från den spetsiga elektroden är idealisk för högkvalitets- och precisionsvetsning. Eftersom volframelektroden inte förbrukas under svetsning, kommer värmen från bågen att smälta basmetallen och en separat tråd kan vid behov tillsättas i smältbadet. Castolin har utvecklat det speciella CastoTig®-legeringssortimentet för industriell wearfacing-, reparations- och fogningstillämpningar som stöds av ett komplett CastoTig® svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

shutterstock_41657632_plasma_cutting

KOSTNADSEFFEKTIV TEKNIK

Plasmaskärning
shutterstock_41657632_plasma_cutting

Plasmaskärning har alltid setts som ett alternativ till oxybränsleprocessen. Emellertid är den viktiga skillnaden mellan de två processerna att medan oxybränsleprocessen oxiderar metallen och värmen från den exotermiska reaktionen smälter metallen, fungerar plasmaprocessen genom att utnyttja värmen från ljusbågen för att smälta metallen. Förmågan att smälta metallen utan oxidering är väsentlig när man kapar metaller, såsom rostfritt stål, som bildar högtemperaturoxider. Plasma är ett effektivt sätt att skära både tunna och tjocka material. Handhållna brännare kan vanligtvis skära upp till 48 mm tjock stålplåt och mer kraftfulla datorstyrda brännare kan tränga igenom och skära stål som är upp till 300 mm tjockt. Castolin har utvecklat ett komplett och högkvalitativt plasmaskärutrustningssortiment som kallas AirJet och som bygger på den senaste tekniken.

Fråga en expert