Hoppa till huvudinnehåll
Tjänster
Vårt mål är att minska dina underhållskostnader
Vi har kunskapen för att göra jobbet rätt från början, i tid

Under senare år har underhållsavdelningar ställts inför ökade krav, inte bara på att minska driftskostnaderna utan även på att öka produktionen utbyte och effektivitet. En underhållsavdelning kan därför ha en viktig roll i reducering av stopptider och förrådshållning genom att välja komponenter som håller längre och minskar produktionsuppehållen. Underhåll istället för utbyte av komponenter genererar omedelbara besparingar och motverkar dyrbara stopptider i väntan på komponentleveranser. En renoverad del får dessutom en ökad livslängd om en slitagebeläggning appliceras. Castolin Eutectic är en globalt ledande aktör inom slitagebekämpning och tillhandahåller specialistlösningar för fogning i hårda driftsförhållanden. Kärnuppgifterna för våra 400 fältspecialister är analys av slitagemekanismer och att hitta rätt lösning för att skydda maskiner och utrustning.

Upp till fem gånger så hög livslängd

Rör och rörböjar utbytta mot CastoTubes®

Nötnings- och erosionsbeständiga rör och rörböjar är en av de vanligaste förfrågningarna från tung industri där pneumatiska transporter av finkorniga råmaterial används, exempelvis stenmjöl, metalloxider, kol, träspån, plastpellets eller mineraler. Eftersom ledordet idag är ”produktivitet” måste matningshastigheterna pressas till det yttersta, vilket innebär högre eroderande påverkan från partiklar. Slitagehastigheten på inre ytor beror inte bara på mängden partiklar, deras hårdhet, storlek, form och hastighet utan också på kanalernas geometri.

Rör och rörböjar som byts ut mot våra CastoTubes®, lättsvetsade mjuka stålrör som invändigt beläggs med legeringen TeroMatec 4666, erbjuder enastående slitagebeständighet och ökar tillgängligheten i din anläggning. CastoTubes® erbjuder tydliga fördelar:

  • Möjliggör högre livslängd än vanliga komponenter
  • Möjliggör längre serviceintervall. Längre produktionsperioder utan uppehåll
  • Mindre frekventa nedstängningar och uppstarter som kostar pengar
  • Minskar underhållstiden genom en snabb och enkel utbytesprocedur
  • Minskar underhållets komplexitet genom en lätt lösning jämfört med tjocka rör
  • Minskar förberedelserna för underhåll särskilt på svåråtkomliga ställen där ställningar måste monteras och nedmonteras vid varje reparation
Whertec
Off
Fråga en expert