Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Avfall och återvinning
Vi tror på cirkulär ekonomi. Låt inte avfall gå till spillo.

Choose a category

Däck strimlas ofta innan kassering

Däckstrimlare

I deponier tar det hundratals år för däck att brytas ner och de tar upp mycket plats och innebär en betydande brandrisk. Användning av däck som bränsle verkar lovande, men transporten till förbränningsanläggningar kan bli för dyr. Av alla dessa skäl strimlar man ofta däck före deponi, förbränning eller återanvändning som gummigranulat. Gummigranulat används i allt högre utsträckning i vägbeläggningar (gummiasfalt eller ”tyst” asfalt) eller som elastiskt underlag på sprintbanor eller tennisbanor.

Nötning, erosion och slitage metall mot metall

Slityta på däckstrimlingsknivar

Kunden villa byta ut flertrådslösningen mot en hårdbelagd tråd med kapacitet för flera passager med materialtjocklek 12–20 mm utan att brista. Kundens tidigare lösning innebar påsvetsning av 7018 och två separata skyddstrådar som brast när de användes i multipassager. Stålarmering i däcken slits in i sprickorna och orsakar avspjälkning och förtida slitage. Vår EnDOtec DO*327 för flerskiktsbeläggning och dess höga hårdhet uppfyller kundens krav och möjliggör en lösning från samma leverantör.

Högre pumpverkningsgrad

Skruvar

Sediment av fasta partiklar utsätter flankerna på centrifugalskruvarna och utloppsöppningarna i slamrensningspumpar för erosion. EutecTrode XHD 6868 användes för att återuppbygga skruvarna med korrosionsbeständighet utan svetssprickor. De kritiska zonerna på flankerna och utloppen skyddades med Eutalloy-pulver som möjliggör exakt kontroll över delarnas toleranser och bättre pumpverkningsgrad.

Återvinning av metaller och skrotade fordon

Gripklor

Vid återvinning av bilar utsätts gripklorna för aggressivt slitage på grund av materialet som hanteras och de belastningar det innebär. Det sortiment av beläggningsprodukter och slitageskyddade komponenter som Castolin Eutectic erbjuder ger dig möjlighet att förstärka din utrustning och arbeta effektivare. Castolin Eutectic tillverkar produkter som EnDOtec DO33, DO327 och DO15 ökar livslängden på dessa utrustningar.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
ServicesEnglish
Tire Shredding Repair