Hoppa till huvudinnehåll
Tjänster
Vårt mål är att minska dina underhållskostnader
Vi har kunskapen för att göra jobbet rätt från början, i tid

Förebyggande underhåll används för att skydda dina komponenter mot nötning, erosion, korrosion, kavitation och adhesivt slitage. Målet är att bevara dina tillgångar i optimalt skick och minska antalet oplanerade ingrepp och reparationer och i förlängningen att motverka haverier. Slitageskyddade komponenter ger betydligt högre livslängd jämfört med nya oskyddade komponenter. Castolin Eutectic utför förebyggande underhåll på ångpannerör, transportörer, valsar och mycket annat.

Ditt försvar mot slagg, aska och flyktiga utfällningar

Tube Armor

Trots att de är avsedda för tillämpningar i tung industri och ser robusta ut, krävs stringent skötsel och underhåll av rör. Det här är en konsekvens av slagg. De fina partiklarna som bygger upp avlagringar på rören orsakar korrosion, erosion, läckage och andra defekter. För mycket slagg kväver bokstavligen en ångpanna genom att begränsa luftflödet. Om detta händer gäller inte längre det specificerade luft-/bränsle-förhållandet, och förbränningsgraden minskar. Om bränslet har hög mineralhalt, tillkommer även säkerhetsrisker genom slaggbildning. Tube Armor, en patentskyddad keramisk sprutbeläggning, bidrar till att motverka invändiga slaggavsättningar på rör och ångpannor. Det är ett icke-poröst, icke-reaktivt skikt som motstår aska, oxidation, erosion, järnsulfidkorrosion, svavelinträngning och farliga kemiska biprodukter. Tube Armor appliceras på en förbehandlad yta, ett lager i taget, tills den rekommenderade tjockleken har uppnåtts. Det lätthanterade sprutappliceringssystemet gör att vi kan täcka upp till 2 000 m² per dag.

Whertec
Off
Fråga en expert