Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Olja och gas
OilTec tillhandahåller tjänster inom svetsning, hårdsvetsning, hårdbandning och ytbehandlingsteknik, tillsammans med kostnadseffektiv tillverkning av OEM-delar.

Choose a category

Oljans resa

Slammotorrotorer

Råolje- och naturgasindustrin utgörs av organisationer som är involverade i driften av olje- och gasfältanläggningar. I dessa verksamheter ingår sökning av olja och gasfyndigheter, borrning, beredning och utrustning av källor, drift av separatorer, emulsionsbrytare, destilationsutrustning och all annan nödvändig verksamhet för framställning av olja och gas som producenterna kan sälja från leveranspunkter. I olje- och gasindustrin ingår även utvinning och extraktion av olja från oljeskiffer och oljesand, produktion av gas och kolvätevätskor genom förgasning, förvätskning och pyrolys av kol på samma anläggningar.

Beläggningar för krävande miljöer

Ökning av utrustnings livslängd upp till 100 gånger

Castolin Eutectic I Monitor Coatings Ltd är en väletablerad leverantör av beläggningslösningar i några av de mest krävande miljöerna som omfattas av olje- och gasutvinningsindustrin. Bland Monitor Coatings tillämpningar finns lösningar för riktad borrning och urtvättningsproblem som uppstår i annan borrningsverksamhet. För beläggningarna finns data från fältet som bevisar en ökning av livslängden med upp till 100 gånger jämfört med traditionella lösningar.

Riktad borrning

 • Slammotorrotorer
 • Ändsvetsning (box och center)
 • Stabiliserare, justerringar
 • Lagerhus
 • Slagspindlar
 • Återuppbyggnad av roterande styrbara drivaxlar
 • Återuppbyggnad av roterande och skiftande komponenter

Maximera rotorns livslängd och minska utbyteskostnaderna

Används på nya och använda slammotorrotorer
 1. Rigorös kvalitetskontroll av HVOF pulverkvalitet från världens ledande pulvertillverkare Castolin Eutectic
 2. Kontrollera en skadad komponent och förbered för åtgärder.
 3. Ta isär och reparera rotordefekter.
 4. Bered ytan med sandblästring är viktigt för maximal förbindningsstyrka.
 5. Deponera cermet eller karbidkompositbeläggningar med HVOF-processen som härstammar från specifikationer i flyg- och rymdindustrin.
 6. Polera med diamantslipmedel, jämna ytor minskar friktionen.
 7. Kontrollera och mät beläggningskvaliteten under processen (porositet: högst 1 %, oxider: högst 2 %, mikrohårdhet: minst 900 HV och högst 1300 HV)
 8. Applicera patentskyddad tätning för att fylla mikroporer.
 9. Slutför förtätningsprocessen för att öka tåligheten och skydda rotorn helt från korrossiva miljöer med hög kloridhalt.
 10. Färdigställd rotor klar att använda (ytfinhet enligt kundens specifikationer eller minst 0,5 µm)

Återuppbyggnad, spricksvetsning, värmebehandling och slitagebeläggning

Stabiliserare
 • Kontroll, service och underhåll på alla stabiliserare som används i borrningsindustrin
 • Specialister på icke-magnetiska stabiliserare
 • Stomreparation och spricksvetsning, värmebehandling och slitageskydd med volframkarbider
 • I beläggningarna ingår volframkarbidelektroder och volframkarbidplattor
 • Applicerare av icke-magnetiska specialbeläggningar inklusive laserbeläggning
 • Godkänd och certifierad Quick-Tip-applicerare
 • Återuppbyggnad och anpassningar
 • Stora offshore-slipmaskiner för hantering av objekt upp till 10 ton, 6 m längd och diameter upp till 1,2 m
 • Reparation av alla borrningsstabiliserare i icke-magnetiska material och stål

Massiva komponenter med felfri ytfinhet

Axlar
 • Precisionsslipning med diamantskivor i CNC-styrda slipmaskiner
 • HVOF termisk sprutning av volframkarbidbeläggningar
 • Ytpolering
 • Diameter upp till 630 mm, 3000 mm längd och vikt upp till 3 ton

Utmaningar vid borrning idag

Hårdbandning

Då genomsnittliga källdjup har ökat under det senaste decenniet, har riktad borrning med längre borrdjup blivit allt vanligare. Sträckningen av dessa borrhål, med mycket varierande riktningar (ERD) och sammanhängande större vridmoment och dragkrafter, har utsatt borrören för exempellösa belastningar, som överträffar alla tidigare gränser för tillåten påkänning. Borrbanan ger i sin tur upphov till svåra slitage-förhållanden för både rör och borrsträng, vilket i allt högre grad medför risker för skador i borrningsdriften.

Undvik katastrofala skarvbrott

Hårdbandning

Hårdbandning har länge varit känt som en effektiv metod för att motverka slitage på verktygsskarvar. Under 1990-talet, fick volframkarbidbaserad hårdbandning stor spridning och fastställdes vara den primära orsaken till rörslitage. Utebliven hårdbandning, som minskade rörslitagehastigheten till en låg nivå, tillät dock en accelererad nötningshastighet på verktygsskarvarna som minskade rörens torsionskapacitet och utsatte borrningsdriften för allvarliga risker. Utmaningen blev att finna en balanserad och effektiv lösning, med hänsyn till såväl slitageskydd rören som skydd av verktygsskarvarna, som krävdes på grund av de svårare förhållandena i samband med ERD-källor med avvikande borrbanor. De tidigare höljesvänliga legeringarna minskade slitaget på höljen men ledde till oacceptabelt slitage på verktygsskarvar. Sprickor förekom även på grund av en sprickbenägen konstruktion, då vidsträckta sprickor ofta följde i legeringsmaterialet. Detta orsakade katastrofala skador på verktygsskarvar och i vissa fall även på själva hårdbandningen på grund av spjälkning av vertygsskarvar.

All konstruktion och tillverkning i vår egen moderna anläggning i Irland

OTW-sortimentet av högpresterande belagda trådar

Castolin Eutectic har utfört hårdbandning på den norska marknaden i mer än 15 år. Genom ett effektivt samarbete mellan Castolin Eutectic och Statoil, har utveckling, användning och godkännande av våra innovativa OTW-legeringar varit mycket framgångsrikt. Statoil godkänner idag OTW 12Ti, OTW 16XS och icke-svetsade patenterade MX5 beläggningar för borrning. Under utvecklingen av OTW-sortimentet konstruerade Castolin Eutectic en helt egen, unik testutrustning för C-Wear hårdbandning. Testerna i utrustningen innefattar:

Höljesmaterial kombinerat med hårdbandning i full storlek legeringsfyllda slitageprover

Specifika slamparametrar, mätning av slitagehastighet på verktygsskarv, öppet hål och hölje.

Etablerad friktionsdynamik för hårdbandningsbeläggning.

Utöver detta har vi en automatiserad mikrohårdhets mätare, en G65 nötningsslitageprovare och ICP/XRF kemisk analysutrustning, som förvaltas av välutbildad, kundorienterad teknisk personal. Vår globala personal med högkvalificerade ingenjörer provar OTW-produkterna på komponenter i fält, under de mest extrema borrningsförhållanden. Dessa påfrestande miljöer innebär att nödvändiga kriterier uppnås för att förstå bakgrunden till svåra slitagefenomen och avgöra enligt vilka normer vi ska mäta våra produkters integritet.

Specialister på beläggningslösningar med icke-magnetiskt stål

Slitagemantlar
 • Nyproduktion av slitagemantlar och stabiliserare för styrbara borrsystem, loggningssystem, MWD-verktyg, LWD-verktyg, borrmotormantlar
 • branschledande och specialister inom icke-magnetiska stålbeläggningslösningar inklusive laserbeläggning
 • I beläggningarna ingår volframkarbidelektroder och volframkarbidplattor
 • Godkänd och certifierad Quick-Tip-applicerare
 • Snabb leverans av icke-magnetiska slitagemantlar; icke-magnetiska material alltid i lager för att möjliggöra korta leveranstider och speciallösningar på förfrågan
 • Storlekar på upp till 17½ tum: speciallösningar på förfrågan.

Två till sju gånger så hög livslängd som ursprungligt material

Skärhjul

Våra skärhjul har en konstruktion med både raka och vridna tänder. Antalet tänder, vinklar och former varierar. Tjänsterna Trio OilTec erbjuder en unik lösning med speciella basmaterial och värmebehandling kombinerat med slitagebeständiga beläggningar som förlänger skärhjulens livslängd betydligt. Erfarenheter visar att våra skärhjul håller två till sju gånger så länge som tidigare material och beläggningar som finns på marknaden idag.
Med dessa materialval och konstruktionslösningar minskar samtidigt slitaget på hålöppnarnas sadlar. Detta kan hänföras till det faktum att skärhjulen har bättre slitagebeständighet och en mindre aggressiv kontakt mot sadlarna. Hålöppningen går dessutom snabbare.

Fördelar:

 • Ökad livslängd för skärhjul
 • Minskat slitage på hålöppnarnas stomme/sadlar
 • Lägre underhållskostnader
 • Snabbare hålöppning

Vi hanterar stora komponenter med vikt upp till 10 ton

Hålöppnare
 • Kontroll, service och underhåll av hålöppnare och stora borrinsatser
 • Stomreparation, värmebehandling och slitageskydd med wolframkarbid
 • Återuppbyggnad och anpassningar
 • Egen produktion av högkvalitativa skärhjul
 • Hantering av objekt upp till 10 ton och 6 m diameter

Service, underhåll och slitageskydd

Borr
 • Kontroll, service och underhåll av borrinsatser av matris- och stålkärntyp
 • Silverlödning av diamantinlägg
 • Återställning av skärhjul
 • Slitageskydd av skuldra

Vi är godkända applicerare för precisionsåterställning

Kvarnar
 • Återställande av alla olika borr
 • Procedurer för applicering av volframkarbidlod
 • Silverlödning på diamantskär
 • Godkänd applicerare för precisionsåterställning av skärinlägg, volframkarbid och diamant

HVOF termisk sprutning av volframkarbidbeläggningar

Stingerkolvar
 • Precisionsslipning med diamantskivor i CNC-styrda slipmaskiner
 • HVOF termisk sprutning av volframkarbidbeläggningar
 • Finpolering
 • Fastställda procedurer för applicering av högkvalitativa beläggningar på alla stingerkolvar som ingår i pluggsystemen
 • Diameter upp till 630 mm, 3000 mm längd och vikt upp till 3 ton

Skyddas med HVOF-beläggningar

Kulventiler
 • HVOF termisk sprutning av volframkarbidbeläggningar
 • Elektroplätering för selektiv punktrepararion och beläggningar för slitage- och korrosionsskydd
 • Slipning av kulventiler till de finaste toleranser
 • Finpolering och läppning

Oöverträffad slitagebeständighet för spindlar på upp till 3 ton

Sprutade spindlar
 • Precisionsslipning med diamantskivor i CNC-styrda slipmaskiner
 • HVOF termisk sprutning av volframkarbidbeläggningar
 • Finpolering
 • Fastställda procedurer för applicering av högkvalitativa beläggningar på alla spindlar som används i olje- och gasindustrin, inklusive stötar, gaslyftspindlar och packningsspindlar
 • Diameter upp till 630 mm, 3000 mm längd och vikt upp till 3 ton
Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
ServicesEnglish
Hardbanding
ServicesEnglish
OTW 12Ti
ServicesEnglish
OTW 10SS