Hoppa till huvudinnehåll
Branscher
Socker
Förläng livslängden, upprätthåll delprofilen, förbättra utvinningen, minska driftstoppen.

Choose a category

Upp till tre gånger så lång livslängd

Skördningsutrustning

I skördning av sockerrör utsätts skördaren för stor nötning vid kontakt med sockerrörens stjälkar och överflödig smuts, sand och sten från fälten. Skördarna har många komponenter som utsätts för denna nötning, exempelvis plantseparerare, matningsrullar, stamavskärare och sönderdelningsrullar. Livslängden på de delar på skördaren som utsätts för störst nötning kan ökas betydligt genom hårda ytbeläggningar med antingen elektroden EnDOtec 6710 XHD eller den mantlade svetstråden TeroMatec OA 4603. En förbättring av livslängden med upp till tre gånger kan uppnås i jämförelse med livslängden för ursprungliga utrustningskomponenter.

Smuts och sten bidrar till nötning

Knivar och hammare

De skurna delarna av sockerrörsstjälkarna som samlas in av skördarna måste brytas isär för åtkomst av det inre materialet före saftutvinningen i rörkvarnarna. Detta förberedande steg är ett av de mest kritiska i sockerrörsbehandlingen och påverkar i hög grad saftutvinningseffektiviteten vid malning. Det åstadkoms med hjälp av skärblad och strimlare (fibrering). I denna utrustning finns knivar och/eller hammare som bryter ner rörmaterialet. Medföljande smuts och sten förvärrar slitaget på knivar och hammare i detta processkede. Om sand medföljer sockerrören i betydande grad kan komponenterna hårdbeläggas med elektroderna EnDOtec 6710 XHD eller EnDOtec 4004N, eller annars TeroMatec OA 4603 tråd för öppen båge. Om främst sten följer med sockerrören kan den mer stöttåliga tråden TeroMatec OA 4923 användas för hårdbeläggning av dessa komponenter.

 

Effektivisering av sockerutvinningen

Krossrullar (rörkvarnar)

Saven utvinns från de strimlade sockerrören genom att dessa krossas i en kvarn. En vanlig kvarn består av tre krossrullar i gjutjärn som arbetar tillsammans (topprulle, matningsrulle och avlastningsrulle). Vanligen används ett antal sådana kvarnar i en sekvens (kallas kvarntåg) för att utvinningen ska bli så effektiv som möjligt. Krossrullarna är maskinbearbetade så att de har en spårad (tandad) profil utmed rullens längd. Spårens eller tändernas spår är hårdpåsvetsade till en unik profil som ger en greppfunktion som ökar effektiviteten i savutvinningen väsentligt. Vid tändernas toppar görs intermittenta depositioner för att skapa en ”krokliknande” funktion som underlättar greppandet av de strimlade rören. Andra elektroder används dessutom för att ge tändernas sidor en rå yta som medverkar till greppandet av strimlade rör. Följande produkter används speciellt på krossrullens tänder:

  • EutecTrode 4040 eller TeroMatec OA 4617
  • EutecTrode 27 eller EnDOtec DO*21
  • AbraTec 6710 XHD / EutecTrode 4004N eller TeroMatec OA 4633
  • SugarTec GG / SugarMill 1000 eller SugarTec TUB

Ständigt slitage från rörfiber och sandpartiklar

Rivplåt till rörkvarn

Rivplåten är en mycket viktig komponent i en konventionell rörkvarn med tre rullar. Den sitter mitt emellan de tre krossrullarna och justeras efter de specifika driftförhållandena i varje kvarn. Rivplåten måste även hårdbeläggas på grund av ständigt slitage från rörfiber och medföljande sandpartiklar. En vanlig hårdbeläggningsmetod skulle inbegripa applicering av EnDOtec 6710 XHD på toppen av rivplåten och sprutning och smältning av Eutalloy 10009 på rivplåtens tandsidor. För svårare slitageförhållanden kan lodet Elastodur 7888T eller sprutnings-/smältningspulver Eutalloy PE 8913 appliceras på tändernas toppar.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
ServicesEnglish
Sugar Industry applications
AbraTec 6710 XHD
WeldingEnglish
AbraTec 6710 XHD

Multi-carbide hardfacing electrode resistant to particulate abrasion.

EutecTrode 27
WeldingEnglish
EutecTrode 27

Non-machinable electrode for contaminated and porous cast iron. Use as a buffering layer before using other electrodes.