Hoppa till huvudinnehåll
Branscher

Kemiteknik

Vi hjälper dig att hitta svaga länkar i ditt system innan de orsakar ett avbrott.

Choose a category

shutterstock_19938850

Teknik för fordring av pumpar minskar friktionen

Förbättrad pumpverkningsgrad
shutterstock_19938850

Pumpfordringsteknik som minskar friktionen och absorberar energi från kavitationsbubblor. Kavitation är ett fluidmekaniskt fenomen som uppstår i form av ångblåsor, även kallade ”bubblor” i en vätska på grund av kraftpåverkan på vätskan. Det uppstår när en vätska utsätts för snabba tryckförändringar och blåsor bildas i områden med lågt tryck. Blåsorna imploderar vid högt tryck och kan orsaka kraftiga lokala tryckvågor som leder till betydande nötning på impellrar och pumphus. Detta förändrar i sin tur vätskeflödets dynamik och försämrar pumpens verkningsgrad, vilket ger ökade energikostnader. Kavitation är inte det enda mekaniska problemet. Skador på grund av elektriskt aktiva vätskor, exempelvis havsvatten, kan leda till aggressiva galvaniska angrepp mellan olika metalliska material i pumpen och reparationssvetsar.

shutterstock_699209797

Skydda pumpar mot dessa skador

Med MeCaTec ytbehandlingar
shutterstock_699209797

Sannolikheten för blåsbildning på grund av varierande ytstrukturer och strömningsriktningar minskar med ytjämnheten hos pumpens inre ytor. En jämn erosionsbeständig och strömningseffektiv ytbehandling har visat sig skydda pumpar mot dessa skador och minska kostnaderna. Dessutom kan utbyteskostnader elimineras om skador repareras med MeCaFix 120 som grundlager och övertäckt med MeCaWear 300 som är en ytbehandling kombinerad av polyuretan/epoxy och keramik för att klara större påfrestningar.

20190826_144435

Med MeCaWear 300 och MeCaFix 120

Styrka och yttoleranser
20190826_144435

MeCaWear 300 är en nyutvecklad slitageskyddsteknik baserad på två hartsföreningar, dels epoxyharts som ger kemisk beständighet och dels polyuretanelastomer som tillför hög slitstyrka och mekanisk motståndskraft. Den högteknologiska keramiska blandningen i MeCaWear 300 bildar en kompositmatris som innehåller silikonkarbid och en elastoplastisk funktion som ger både mycket goda nötningsegenskaper, en ny sprickisolerande egenskap som minimerar ytfrakturer vid hårda påfrestningar och motverkar erosion. MeCaFix 120 är lätt att använda och lämpar sig för högbyggande metallreparation. Styrkan och ytfinheten gör MeCaFix 120 till ett idealiskt val för metallreparation.

blindage ecluse rockwool 015

Levereras redo för drift

Vårt erbjudande
blindage ecluse rockwool 015

Serviceintervallen för roterande ventiler bestäms av slitaget på komponenterna. Slitna kanter och ytor försämrar väsentligt hela ventilens effektivitet. Regelbunden service och underhåll påverkar hela systemets effektivitet och ekonomi.

▪ levereras redo för drift
▪ hållbara slitageskyddslösningar
▪ betydligt högre livslängd
▪ åtföljande lägre underhållskostnader och ökad anläggningstillgänglighet
▪ Viktiga kostnadsbesparingar

blindage ecluse rockwool 006

Vad vi kan stå till tjänst med

Fullständig renovering av slitna rotationsventiler
blindage ecluse rockwool 006

▪ slitageskydd på hus och gavlar
▪ tillverkning av hållbara tätningsremsor och knivar
▪ ytbehandling av hög kvalitet på rotorn
▪ byte av lager och tätningar
▪ bearbetning av lagersäten och drivaxelavsatser

20150416_221303

Whertec ChromeClad™ bekämpar erosion och korrosion

Ångpannerenovering
20150416_221303

Whertecs uppfattning är att det inte finns något som ”acceptabla” nivåer av rörspill. Nu kan korrosionen och erosionen stoppas tack vare ChromeClad™. Vår unika process överträffar andra ytbehandlingar med överlägset skydd genom att effektivt hindra genomträngning av korrosiva ämnen och förlänga underhållsintervallen. Konceptet är enkelt: Vi förbehandlar metallytorna och applicerar en optimerad bågsprutbeläggning som sedan komprimeras med vår exklusiva keramiska ytbehandling Tube Armor®. Detta unika skyddssystem ger inte bara stora fördelar för ytor som utsätts för svåra förhållanden utan kan även anpassas för olika speciella driftsförhållanden. ChromeClad™ appliceras snabbare än något annat termiskt sprutsystem.

ChromeClad Small

Inte bara en ytbehandling…

Fatta smarta underhållsbeslut
ChromeClad Small

Tack vare det avancerade kompositsystemet ShromeClad™ får din anläggning ett utomordentligt skydd även under de svåraste driftsförhållanden.

 • Överlägsen vidhäftning utan flagning, flisning eller sprickbildning
 • ChromeClad™-tjockleken kan mätas. Den är en kontrollerbar ytbehandling
 • Erosionsbeständiga ytor är okänsliga för luftburna partiklar, ogenomträngliga för korrosion och resistenta mot snabba temperaturförändringar
 • Icke-katalytisk: hindrar saltutfällning och slagguppbyggnad

Det är inte bara sammansättningen av ChromeClad™ som gör det till ett överlägset val för att motverka rörspill. Whertecs grundliga och exakta applicering och kvalitetskontroll säkerställer optimala resultat. Det innefattar:

 • Kontroller och jämförelser för att bestämma slitagehastigheter
 • Dokumentation av kundens driftsmål
 • Kundanpassning av ChromeClad™ för att uppfylla eller överträffa kraven
 • Applicering av hela ChromeClad™-systemet utfört av våra certifierade tekniker
 • Slutkontroll av hela ChromeClad™-systemet utfört av våra certifierade tekniker
 • Garantileveranser
power-plant

För pannväggar, förvärmare, förångare

ChromeClad AR och ChromeClad XC
power-plant

ChromeClad AR: en ytbehandling med utmärkta korrosionsskyddande egenskaper och enastående erosionsbeständighet. Denna kromrika legering med ultrahårda faser har utvecklats för att ge högkvalitativa ytbehandlingar och, kombinerad med vår keramikytbehandling Tube Armor, förhindra slagguppbyggnad.

ChromeClad XC: en nickelbaserad ytbehandling som ger enastående korrosionsbeständighet i mycket korrosiva miljöer. Det patentskyddade legeringsbaserade toppskiktet läggs på ett mycket tätt bindskikt som bokstavligen tätar det bristande järnbaserade underlaget och säkerställer utmärkt vidhäftning. Vårt keramiska lager Tube Armor appliceras över denna beläggning för att förhindra slagguppbyggnad.

Vanliga användningsområden för ChromeClad:

 • Pannväggar
 • Sotspolningsledningar
 • Rörböjar och fallrör
 • Nedre fallrör
 • Överhettare och återcirkulationsrör
 • Förvärmare
 • Förångare
 • Värmeväxlare
 • Scrubberrör
 • ID-fläktar
 • Kolpulvereldade ångpannor
 • Ångpannor med cirkulerande fluidiserad bädd
 • Återvinningspannor
 • Spillvärmeenheter
 • Luftförvärmda korgar
 • Bakre passage
 • Brännare
 • Utkast och luftkanaler
shutterstock_685746244

Dramatisk ökning av komponenters livslängd

Våra patentskyddade tätningar
shutterstock_685746244

Rörlig maskinutrustning utsätts för många slitageproblem med kolvar som löper i mjuka tätningsringar eller mjuka kolvar i metallcylindrar. I båda fallen ställs samma krav på underhåll av ytans beskaffenhet på fasta och rörliga komponenter. Komponenters livslängd kan ökas dramatiskt om tätningsmaterial verkar mot våta eller honade MoniFlex®-belagda ytor (Castolin Eutectic patentskyddade tätningar), normalt med motsvarande ökning av tätningsmaterialets livslängd.

valves

För kemisk och agrokemisk industri och avloppsreningsanläggningar

Skydd mot korrosion och slitage
valves

MoniPlex® appliceras på komponenter i pumpar i kemisk och agrokemisk industri eller avloppsreningsanläggningar: Med konventionella material finns ofta den svåra avvägningen mellan prioritering av korrosions- eller slitagebeständighet. Ett vanligt exempel är utrustning i Nordsjön. Material som inconel väljs för god korrosionsbeständighet men sådana material är relativt känsliga för slitage. MoniPlex® ytbehandlingar ger slitageskydd och är även okänsliga för de flesta typer av kemiska angrepp.

Fråga en expert

Upptäck andra branscher

Dela vår kunskap inom svetsning, lödning och beläggning
Broschyrer
EuTronic Arc Spray 4 HF
CoatingEnglish
EuTronic Arc Spray 4 HF

For anti-wear and anti-corrosion cold arc sprayed coatings

ServicesEnglish
Boiler coating
ServicesEnglish
MeCaTec