SuperJet-S- Kits

SuperJet Eutalloy är en termisk sprutbrännare med oxyacetylen, som ger mycket exakta slitageskyddande beläggningar.

Legeringspulver sprutas på den del som ska beläggas, och smälts samman samtidigt. Genom förbindning med grundmetallen genom diffusion blir aldrig smältpunkten uppnådd. Den täta beläggningen påverkas inte av förtunning och behåller alla sina egenskaper.

Modulär design
Systemets modulära design gör det lätt att ta bort alla komponenter för rengöring, underhåll och slutligen utbyte.

Säkerheten kommer först
Både varje enskild komponent och hela brännaren får genomgå ytterst noggranna kvalitetskontroller. Det finns säkerhetsanordningar inbyggda, som:
En spak för snabb avstängning som skär av gastillförseln till brännaren.
Överhettning i brännaren får de sintrade pluggarna att smälta och blockera gaserna.

Fördelar

  • Flexibel, universell och snabb.
  • Användbar i alla lägen till ett stort antal grundmetaller, däribland stål, legerat stål, rostfritt stål och gjutjärn.
  • Flexibel höghastighetsanvändning med maximal säkerhet.
  • Konsekvent kvalitet på beläggningen.
  • Belägger alla metaller.
Tekniska uppgifter: 
Utströmningstakt 0,5-5,0 kg/h
Syreflöde 90-1200 Nl/h
Acetylenflöde 80-1100 Nl/h
Syretryck 1,5-2,5 bar
Acetylentryck 0,5-0,6 bar