Remote Controls

Det finns manuella och fotstyrda fjärrkontroller för extra komfort under svetsningen.