RB 5286

Tunnflytande silver-fosforkopparlod (5 % Ag)
  • Inget flussmedel på koppar
  • Bättre seghet än hos fosforkopparlod
  • Tunnflytande men går att ”bygga” med
  • Spricksäker

För hårdlödning av koppar utan flussmedel. V id lödning av kopparlegeringar krävs flussmedel. Ej lämpligt för stål, rostfritt stål och nickellegeringar pga bildning av spröda faser. Beroende på att lodet är silverlegerat erhålls en bättre seghet än hos ett normalt Fosforkopparlod.

Tekniska uppgifter: 
Norm, DINL-Ag5P
Brottgräns280-300 MPa
Densitet~ 8,2 g/cm 3
Smältintervall650-810 ºC
Arbetstemperatur 710 ºC
Temp. Ugnslödn.ca 750 º C
Förlängning~ 8 %
Resistivitet0,181 Ohm mm 2 /m