MetaCeram® 28095

Molybdenumbaserat legeringspulver för slitageskyddande beläggningar på alla typer av metall, utom rent koppar och magnesium.

Till användningsområdena hör rullagerbanor, spindelstyrningar, glidskenor, packboxar, lager och tappar, högtryckspumpar, kopplingsgafflar, dragskivor och hylsor.

Funktioner och fördelar

  • Ingen deformering eller strukturell förändring i grundmetallen
  • Låg friktionskoefficient
  • Bra motstånd mot korrosion och förslitning
  • Stark förbindning
  • Ej magnetisk beläggning
  • Läggs på genom kallsprutning, med brännaren CastoDyn DS 8000
Tekniska uppgifter: 
Mikrohårdhet ~900 HV0.01
Servicetemperatur (max) ~400 °C