MetaCeram® 28085

Keramiskt pulver för slitageskyddande termisk sprutbeläggning på stål och andra legeringar.

Till användningsområdena hör smältdeglar, komponenter till gjutmaskiner, gjutskopor, styrvalsar för galvaniseringsbad och pyrometerrör. Kräver separat bindningsskikt av RotoTec 51000-legering.

Funktioner och fördelar

  • Ingen deformering eller strukturell förändring i grundmetallen
  • Bra motstånd mot plötsliga temperaturförändringar
  • Låg vätning vid kontakt med smält metall, i synnerhet aluminium och gjutjärn
  • Bra värmeisolering
  • Läggs på genom kallsprutning, med brännaren CastoDyn DS 8000
Tekniska uppgifter: 
Mikrohårdhet ~700 HV0.01
Servicetemperatur (max) ~1200 °C