EutecTrode® N102

Manuell elektrod för slitageskyddande beläggningar på delar utsatta för tryck och stötar, däribland gripskopor, dragskopor med lina, krosshammare, skärtänder, borrar, mejslar och smidesverktyg.

Funktioner och fördelar

  • Hög beläggningshastighet
  • Lätt anslag och kontaktsvetsbarhet
  • Lätt att ta bort slagg
  • Jämn och slät beläggning: slippartiklarna glider mer än de urholkar
  • Ger överlagrade flersträngsbeläggningar
Tekniska uppgifter: 
Hårdhet (beläggning): ~56 HRC