EutecTrode® 2101 S

Manuell elektrod med låg värmetillförsel för sammanfogning av legeringar med gjutaluminium, samt reparation och underhåll av aluminiumplåt och aluminiumgjutningar, däribland ombyggnad och fyllning av sprickor, brott, krymphål och saknade delar.
Tekniska uppgifter: 
Draghållfasthet Rm: ~170 MPa