EnDOTec® DO*23

Gasskyddad kontinuerlig elektrod för halvautomatisk sammanfogning, ombyggnad och slitageskyddande beläggning med låg värme av gjutjärn, samt sammanfogning av gjutjärn och stål.

Till användningsområdena hör maskinramar och fundament, pumpstommar, krossar samt korrigering av bearbetningsfel vid gjutning.

Funktioner och fördelar

  • Inga sprickor eller porositet, ens med flersträngsbeläggningar
  • Särskilda ingredienser för förbättrad svetsning av gjutjärn
  • Utmärkt vätning och bindning på nedsmutsade ytor
  • Mycket högt motstånd mot sprickbildning under driftförhållanden
Tekniska uppgifter: 
Draghållfasthet Rm ~470 MPa
Hårdhet (beläggning) ~200 HV30