EnDOTec® DO*02

Särskilt utvecklad för sammanfogning av stora stycken som utsätts för starkt tryck och är gjorda av låglegerat stål, höglegerat stål, olikartade ståltyper, ej identifierat stål och nickellegeringar.

Även lämplig för skyddsbeläggningar. Ger utmärkt motstånd mot angrepp av de flesta sorters syror och alkalier, även starkt koncentrerade.

Funktioner och fördelar

  • Utmärkt motstånd mot sprickbildning
  • Hög tänjbarhet
  • Bearbetbar beläggning
  • Inget slagg eller avflagning
Tekniska uppgifter: 
Draghållfasthet Rm ~650 MPa
Förlängning A5 ~35%
Hårdhet (beläggning) ~170 HV30
Hårdhet (kallhärdat) ~310 HV30