CastoFuse Torch Kits

CastoFuse - Fusionsbrännare med oxyacetylen som förvärmer och sammansmälter Eutalloy RW-beläggningar.

Fördelen med lokal uppvärmning med brännaren CastoFuse är uppenbar jämfört med en ugn. Lokal förvärmning och sammansmältning hindrar att värmen i resten av arbetsstycket skingras ut till omgivningen och ugnens väggar. CastoFuse ger värme där den behövs. Det krävs dessutom bara en mindre investering.

Utformad för lätt hantering

Brännaren CastoFuse kräver inga specialistkunskaper vid användning. Det enda justerbara reglaget är ventilen som används för att ställa in acetylenflödet. Andra reglage är enkla på/av-knappar. Med den unika snabba avstängningsspaken kan brännaren tändas igen utan att man behöver röra något annat reglage. Alla komponenter är lätta att komma åt för underhåll.

Säkerhetsfunktioner

Både varje enskild komponent och hela brännaren får genomgå ytterst noggranna kvalitetskontroller. I händelse av bakeld p.g.a. användarfel finns följande säkerhetsanordningar inbyggda: Den snabba avstängningsspaken avbryter omedelbart tillförseln av acetylen och syrgas till brännaren. Slangarna med anti-bakeldsutrustning stoppar bakelden.

Fördelar

  • Prestanda: munstycken särskilt utformade för att smälta samman självflussande beläggningar
  • Lätt att använda: ett enda ventilreglage för gas
  • Säkerhet: snabb avstängningsspak och anti-bakeldsanslutning
  • Heltäckande: utbud av lansar för att ge högsta effekt i lågan
Tekniska uppgifter: 
CastoFuse-lans20,30,40
Flödeshastighet för syre ~800 Nl/h ,~1600 Nl/h, ~3200 Nl/h
Lågans effekt ~11,2 kW, ~22,4 kW, ~44,8 kW