CastoDyn SF Lance Kits

CastoDyn SF-Lance – användarvänligt, avancerat, industriellt termiskt sprutbeläggningssystem

Castolin Eutectics modulära brännare CDS 8000 utför fler sprutlågeprocesser, med fler typer av legeringar än något annat jämförbart system. Satsen CastoDyn SF ökar detta redan breda urval av användningsområden genom att det får CDS 8000 att utföra sammansmältning på samma gång som sprutningen. Med dess stabila, vattenkylda utformning får man en stadig högintensiv sprutning, alltsammans idealiskt för både automatiserad och manuell användning.

Eutalloy SF-pulver särskilt framtagna för CastoDyn SF Lance.
Sammansättningen och granulometrin hos pulvren Eutalloy SF är särskilt anpassade för vad som krävs hos just SF Lance-systemet. På så sätt garanteras högsta möjliga resultat med en hög beläggningshastighet, kvalitet på beläggningen och en lätt hantering.

Fördelar
Ökad utgångsenergi för högsta beläggningshastighet Avancerad utformning på munstycket ger förträffligt resultat (>90 %). Samverkan mellan särskilda Eutalloy SF-pulver och SF Lance ger oerhört tåliga beläggningar mot slitage.

Förbrukningsvara
Pulvren Eutalloy SF

Tekniska uppgifter: 
Beläggningshastighet 4-9 kg/h, 2-4 kg/h, 1-2 kg/h
Typiskt resultat >90 %, >90 %, >90 %
Flödeshastighet för syre 2000 Nl/h, 1000 Nl/h, 500 Nl/h
Lågans effekt~28 kW, ~14 kW, ~7 kW