Castodyn DS 8000 Kits

Avancerat modulärt termiskt sprutsystem med oxyacetylen, utformat för sprutning av ett stort antal legeringar och andra material för många olika användningsområden.

Kan integreras i automatiska installationer för användning vid massproduktion. Termisk sprutlåga för beläggning och omformning av ett mycket stort antal mekaniska komponenter. För ”kall” termisk sprutning av legeringspulvren RotoTec och ProXon, utan deformering eller strukturell förändring av artikeln. För ”varm” termisk sprutning av legeringspulvren Eutalloy RW för täta, lufttäta beläggningar. Utbudet av legeringar ger utmärkt motstånd mot slitage på metall genom metallfriktion, korrosion, förslitning och frätning.
Tillbehör
Förlängningshalsen ökar användningsmöjligheterna för invändiga hål eller delar med komplicerad geometri.
Fördelar

  • Mycket anpassningsbart: det modulära konceptet möjliggör användning på de allra flesta områden.
  • Praktiskt, lättviktigt och stabilt: lämpligt för alla användare. Enastående användarsäkerhet och enkelhet i hanteringen: parameterkontroll med en enda ventil.
  • För ”kall” och ”varm” termisk sprutning, däribland keramiska pulver och plastmaterial.
  • Levereras som en sats med tillbehör
  • Förlängningshals som tillval
Tekniska uppgifter: 
Utströmningstakt 1-8 kg/h
Syreflöde 500-2000 Nl/h
Acetylenflöde 400-1800 Nl/h
Syretryck 4,0 bar
Acetylentryck 0,7 bar
Tryckluftstryck
0-6 bar