190

Kisellegerat aluminiumlod för hårdlödning av Al-leg. Mycket lättflytande.
  • Utmärkt brottgräns och korrosionsbeständighet
  • Ingen efterbearbetning
  • Mycket lättflytande för kapillärfogar
  • God elektrisk ledningsförmåga
  • Kan användas vid TIG-svetsning

Legering med låg smältpunkt för hårdlödning av Al och Al-legeringar (max Mg-halt ca 2%). Mycket lättflytande. Lämpar sig också för TIG-svetsning av gjutna aluminiumlegeringar.

Tekniska uppgifter: 
Legeringstyp Al Si
Brottgräns 180 MPa
Bindningstemperatur ca 500ºC
Resistivitet 0,04 Ohm mm2/m