1666/ 1666 XFC®

Cadfree® lödlegering med hög silverhalt för kapillärlödning.

Medicinska gasinstallationer, kylvätskerör i värmeväxlare, elektriska delar, optiska instrument.

Funktioner och förmåner

  • Lätt användning
  • Utmärkt flytförmåga
  • Litet smältintervall
  • Låg elektrisk resistans
Tekniska uppgifter: 
Draghållfasthet 390-490 Mpa