Hoppa till huvudinnehåll
January 15, 2019

Kursprogram 2019: Lödning, Svetsning, Termisk Sprutning

Lödning

1. Professionell Lödare med möjlighet att certifiera enligt gällande standard, Kurslängd 2 dagar
Utbildningen omfattar både teori och praktik som knyts samman så att man för en stor förståelse för lödprocessen. Under kursen hanteras allt från material, processer, gassäkerhet samt lödteknik med och utan skyddsgas. Kursen är också grundläggande för att gå vidare till en specialiserad utbildning som lödspecialist.
Kurstillfällen: █ v. 6   7-8 Februari   █ v. 43   24-25 Oktober   Pris: 9.900:- exkl. moms
 
2. Castolin “Lödspecialist” - Lödansvariga, Kurslängd 2 dagar
Detta är en utbildning för lödansvariga och konstruktörer som vill fördjupa sina kunskaper inom lödteknik, både teoretiskt och praktiskt. Under kursen hanteras materiallära, produktionsteknik, hållfasthet, provmetoder, standarder och praktiska övningar.
Förkunskaper: Genomgått kursen Castolin Professionell Lödare (1) eller stor erfarenhet inom lödteknik.
Kurstillfällen: █ v. 20 16-17 Maj    Pris: 12.200:- exkl. moms
 

Svetsning

3. Reparatörsutbildning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard, Kurslängd 3 dagar
Kursens målgrupp är reparatörer och deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom reparationssvetsning med MMA, lödning samt Eutalloymetoden.
Kurstillfällen: █ v. 10 6-8 Mars █ v. 38 18-20 September   Pris: 13.300:- exkl. moms
 
4. Underhållssvetsning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard, Kurslängd 3 dagar
Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar med MMA, rörelektroder och TIG. Deltagarna får teoretiska och praktiska kunskaper om svetsprocedurer för svårsvetsade grundmaterial, analysering av slitageorsaker och underhållsekonomi.
Kurstillfällen: █ v. 13 27-29 Mars █ v. 49 4-6 December   Pris: 13.300:- exkl. moms

5. Verktygssvetsning, Kurslängd 3 dagar
Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar i klipp-, press- och smidesverktyg. Deltagarna får praktiska och teoretiska kunskaper om svetsbarhet hos verktygsmaterial, värmebehandling i samband med verktygssvetsning samt slitagetyper i verktygen.
Kurstillfällen: █ v. 11 13-15 Mars █ v. 41  9-11 Oktober   Pris: 13.300:- exkl. moms

6. Materiallära, Kurslängd 2 dagar
Kursens målgrupp är de som vill fördjupa sig i svetsmetallurgi. Deltagarna får en teoretisk grund i materiallära, materialkännedom, värmebehandlingar och proceduren vid svetsning
Kurstillfällen: █ v. 42 16-18 Oktober   Pris: 13.300:- exkl. moms
 

Termisk Sprutning

​7. Grundkurs i Termisk Sprutning     Kurslängd 3 dagar 
Kursens målgrupp är maskinarbetare och reparatörer. Deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna utföra arbeten med termisk sprutning.
Kurstillfällen: █ v. 4   23-25 Januari █ v. 14   3-5 April █ v. 36   4-6 September █ v. 47 20-22 November  Pris: 13.300:- exkl. moms
 

8. Termisk Sprutning​ påbyggnad med förberedande ETS -certifiering  Kurslängd 3 dagar 
Kursens målgrupp är operatörer som slutfört grundkurs (7). Deltagarna får en bredare kunskap om termisk sprutning samt fördjupat kunnande om material och ekonomi.
Kurstillfällen: █ v. 45 6-8 November   Pris: 13.300:- exkl. moms

 

Företagsanpassade utbildningar

​9. Företagsanpassade utbildningar
Utöver de planerade kurserna kan vi erbjuda företagsanpassade utbildningar inom vår kärnkompetens “HÖG BELASTNING HÖGT SLITAGE” med teknikerna svetsning, lödning, termisk sprutning, slitplåt och polymera material. Kursen kan hållas vid det egna företaget eller vid vårt svetsinstitut.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?