Ana içeriğe atla
Hizmetler
Hedefimiz bakım maliyetlerinizi azaltmaktır
Doğru işi ilk seferde zamanında yapacak teknik bilgiye sahibiz
Hizmetler
Hedefimiz bakım maliyetlerinizi azaltmaktır
Doğru işi ilk seferde zamanında yapacak teknik bilgiye sahibiz
Hizmetler
Hedefimiz bakım maliyetlerinizi azaltmaktır
Doğru işi ilk seferde zamanında yapacak teknik bilgiye sahibiz

Bir kategori seçin

Bakım bölümleri son yıllarda yalnızca işletme maliyetlerini azaltmak için değil aynı zamanda işletme verimini ve verimliliğini artırmak için de gittikçe artan bir baskı altında kalmaktadır. Bakım bölümü bu nedenle, kesinti aralıklarını uzatmak üzere daha uzun süre dayanan bileşenler seçerek çalışılmayan sürenin ve envanterin azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. Bileşen değiştirme yerine bileşen tamiri hemen maliyet tasarrufları üretir ve parça sağlanması için beklenen pahalı dürüş sürelerini dışarıda bırakır. Ayrıca, aşınmaya dirençli bir kaplama uygulandığı takdirde yenilenen parçanın ömrü uzayacaktır. Castolin Eutectic sert işletme koşullarında aşınmaya karşı mücadelede ve uzman ekleme çözümleri sağlamada lider bir global oyuncudur. Makinelerinizi ve donanımınızı korumak için aşınma mekanizmalarının analiz edilmesi ve doğru çözümün bulunması 400 saha uygulama uzmanımızın temel görevidir.

5 kat veya daha büyük ömür uzatma katsayısı

Bize ait CastoTubes® ile değiştirilmiş borular ve dirsekler

Aşınmaya / erozyona dirençli borular ve dirsekler klinker, metal oksitler, kömür, ahşap yongaları, plastik peletler veya mineraller gibi küçük boyutlu ham maddelerin pnömatik şekilde taşınmasının yaygın bir uygulama olduğu ağır endüstriler tarafından yapılan en yaygın isteklerden birisidir. Bugün herkesin dilindeki kelime “üretkenlik” olduğu için taşıma hızları sınırlara kadar zorlanmış ve böylece parçacıkların erozyon etkisi artmıştır. İç yüzeydeki aşınma hızı yalnızca parçacıkların miktarına, sertliğine, boyutuna, şekline ve hızına değil aynı zamanda kanalların geometrisine de bağlıdır.

Kaynak yapılması kolay yumuşak çelik borular olan bize ait CastoTubes® ile değiştirilen borulara ve dirseklere iç taraftan TeroMatec 4666 alaşımı ile aşınma koruma kaplaması yapılmıştır, bunlar olağan üstü bir aşınma direnci sağlar ve kıymetlerinizin kullanılabilirliğini artırır. CastoTubes® önemli avantajlar getirir:

  • Normal bir parçadan daha uzun bir servis ömrü olanağı verir
  • İki bakım dönemi arasındaki zamanı artırır. Daha uzun üretim dönemleri olanaklı olur
  • Kapatma ve işletmeye alma sıklığını azaltır, bu dönemler size paraya mal olur
  • Hızlı ve kolay bir değiştirme çözümü ile bakım zamanını azaltır
  • Ağır borulara kıyasla hafif bir çözüm olduğu için bakım güçlüğünü azaltır
  • Bakım hazırlığını azaltır, özellikle de her tamir için iskele kurulması ve sökülmesi gereken erişmesi zor yerlerde
Bir uzmana sorun

Castolin Eutectic fırın lastiklerinde, raylarda, makaralı preste, şahmerdanlarda veya herhangi bir kritik endüstri parçasında çatlakları, kırıkları ve pullanmayı tamir etmenize yardımcı olur. Gerek acil şekilde gerek standart, planlanmış tamirler olarak. Çalışmayı ya sahada ya da iyi donanımlı 20 adet Castolin Services atölyelerinde yapabiliriz. Bir asırdan uzun süredir bakım ve tamir işlerinin ön saflarında olarak en geniş ve en deneyimli teknik saha danışmanları ekibi ile hizmetinizdeyiz.

Hayati endüstri parçalarınızdaki çatlakları, kırıkları ve kaçakları tamir ederiz

Yorulma

Döngüsel yüklemeden, basınçtan veya şoklardan kaynaklanan ve metalürjik yapıyı zayıflatan şekilde bir gövdenin yüzeyindeki yorulma aşınması. Ya elastik veya plastik deformasyona yol açan değişken stresler yüzeyin altında çatlaklar oluşmasını tahrik eder. Yorulma aşınması mekanizmaları yüzey ile sınırlıdır ama üretilen herhangi bir çatlak belirli bir stres devam ettiği takdirde tüm parça boyunca yol alabilir ve onun arıza yapmasına yol açabilir.

Pullanma, sıkışma ve deformasyon ile mücadele

Darbe

Darbe aşınması, yüzeydeki peş peşe yüksek şok yüklerin sonucudur. Yüzey kırılgan ise kolayca kırılır ama tok olduğu takdirde kırılma olmayacak veya en azından ertelenecek şekilde elastik veya plastik deformasyon ile akar. Çarpışan malzeme metalik veya metal dışı olabilir, örneğin, bir presteki bir kalıbın karşılıklı parçaları veya bir ekskavatör kepçesinin kayalara vuran dişleri gibi. Darbenin bazı etkileri şu şekildedir: yorulma çatlaması, pullanma, sıkışma ve deformasyon.

Atölyelerimizde ve sahada tamirler

Sürtünme

Sürtünme aşınması bir metal yüzeyin bir başkasına kayma veya yuvarlanma temasından ortaya çıkar. Bu yüzeyler çıplak göze pürüzsüz ve hatta son derece cilalı gibi görünebilir ama bunlar bir mikroskop altında “tepeler ve vadiler” gibi görünür. Ara yüzeydeki sürekli kayma teması bir veya her iki yüzeyin “tepelerinin” mikroskopik ölçekte kaynak olmasına ve kesilmesine neden olur. Ayrıca, daha sert olan tepe noktaları yumuşak yüzeylerde yeni vadiler yaratır ve yatak yüzeyleri kendileri arasındaki toleransın titreşimler yaratacağı noktaya dek aşınıncaya kadar bu süreç devam eder. Bu süreç devam etmeye bırakıldığı takdirde yüzey altı yorulma çatlamasına, kırılmaya veya daha başka ciddi arızalara yol açabilir.

Bir uzmana sorun

Orijinal Ekipman Üreticilerine (OEM) teklifimizin bir bölümünü, OEM tarafından sunulan tamamen yeni bir makineye kolayca bütünleştirilebilen ve aynı zamanda yedek parça veya yükseltme parçası olarak da mevcut olan bitmiş veya yarı bitmiş hazır parçalar sağlanması oluşturmaktadır. Kullanılmaya hazır OEM parçalarımızın çok büyük bir bölümünü aşırı aşınmaya maruz kalan ve OEM’in optimum bir aşınma çözümüne gerek duyduğu kritik bileşenler oluşturmaktadır.

OEM’ler için aşınma performansının ve maliyetin optimize edilmesi

Yeni siklonlar tasarlanması ve imal edilmesi

Castolin Eutectic Group, OEM’ler ile bir ortak halinde yeni statik siklonlar tasarlanmasına ve imal edilmesine sık şekilde katılmaktadır. Pratik deneyim, aşınma plakalarının mekanik özelliklerinin dikkate alınması koşulu ile yapısal bir malzeme olarak kullanılması gerektiğini göstermiştir. Siklon gövdesi aşınma hızına göre çoğunlukla 4 ile 6 arasında uygun bir sayıda bölmeye bölündüğü takdirde uygun CDP® plakası ile imal edilen bir tek parçanın değiştirilmesi daha hızlı ve daha ekonomik bir çözüm olmaktadır. Bu bölmeler maksimum koruma gerektirir ve lineer aşınmayı önlemek için CDP® 4666 XuperWave veya CDP® 112 önemle tavsiye edilir. Plaka kalınlığı veya kaplama sınıfı ile oynayarak farklı koruma dereceleri elde edilebilir. Kolay montaj ve değiştirme için tüm bu parçaların flanşlı olması gerekir. Düşük CDP® aşınma hızı incelemeler sırasında kalan hizmet ömrünün kolayca tahmin edilmesini sağlar ve çoğu zaman acil tamirler için tüm bir aşınma plakası dışında yedek parça stoğu gerekmez.

Yapısal eleman veya bir astar olarak CDP® aşınma plakaları

Kullanılmaya hazır fanlar ve muhafazalar

Çok çeşitli endüstriler için bütünleşik aşınma korumasına sahip fanlar ve özel muhafazalar tasarlamak ve imal etmek için gerekli olan tüm aletler ve özel bilgiler Castolin Services atölyelerimizde bulunmaktadır. Bize özgü avantaj şuradadır ki ya fanın veya muhafazasının yapısal elemanı veya bunlara takılan bir astar olarak kullanılan CDP® aşınma plakasını biz üretiyoruz. Aşınmaya karşı korunmuş olan bu metal sac plakalar daha sonra, müşterilerimiz tarafından belirtilen karmaşık tasarımlar halinde haddelenmeden ve kaynak yapılmadan önce tesislerimizde CNC plazma, oksijen-yakıt veya su jeti ile karmaşık şekiller halinde kesilir. Castolin Eutectic bu endüstrideki en geniş CDP® aşınma plakası yelpazesine sahiptir ve CDP® uzmanı mühendislerimiz çok çeşitli şekillere ve boyutlara sahip komple muhafazalar sağlamak için OEM’ler ile yakın şekilde çalışır.

Bir uzmana sorun

Önleyici bakım parçalarınızı aşınma, erozyon, korozyon, kavitasyon ve yapışma aşınması karşısında korumak için kullanılır. Buradaki hedef kıymetlerinizi optimum durumda tutmak ve planlanmamış tamirleri azaltmak ve sonuç olarak arızayı önlemektir. Aşınma koruma kaplaması yapılmış parçalar korunmamış yeni parçalara göre önemli ölçüde daha iyi hizmet ömrü süreleri sağlar. Castolin Eutectic kazan boruları, vidalar, rulolar üzerinde ve daha başka yerlerde koruyucu bakım yapar.

Cürufa, küle ve uçucu birikintilere karşı savunma

TubeArmor

Borular kendi endüstri uygulamalarına ve ağır hizmet görünümlerine rağmen çok sıkı bir ilgi ve bakım gerektirir. Bu durum cürufun bir sonucudur – borularda birikerek korozyon, erozyon, kaçaklar ve başka arızalar yaratan küçük parçacıklar. Çok fazla cüruf hava akışını kısıtlayarak bir kazanı gerçekten boğar. Bu meydana geldikten sonra, belirtilmiş hava-yakıt oranı artık geçerli olmaz ve yakıtların yetersiz yanmasına yol açar. Söz konusu yakıt yüksek mineral içeriğine sahip ise klinker oluşması yüzünden bunlara ek olarak güvenlik güçleriniz de olur. Tube Armor, özel bir püskürtme seramik kaplama ile borularda ve kazanlarda cüruf birikmesini önlemeye yardımcı olur. Bu, kül, oksitlenme, erozyon, demir sülfat korozyonu, kükürt nüfuzu ve tehlikeli kimyasal yan ürünler karşısında dirençli olan gözeneksiz, reaktif olmayan bir zırhtır. Tube Armor, hazırlanan yüzeye, tavsiye edilen kalınlığa ulaşılıncaya kadar her seferinde bir kat olarak uygulanır. Kolayca kullanılan püskürtme sistemi bir tek günde 2000 metre kareye kadar kaplama yapmamıza olanak vermektedir.

Bir uzmana sorun

Görevimiz uygulamalar geliştirmek ve müşteri problemlerini çözmektir. Müşterilerin isteklerine göre, işi onların adına onaylı Castolin Services atölyemizde yaparız veya bu bilgiyi onlara aktarırız. 1930’ların ortasından beri Castolin Eutectic endüstriye örtülü elektrod ile kaynak, MIG ve TIG kaynağı, sert ve yumuşak lehimleme teknikleri, ısıl püskürtme teknikleri gibi kaynak yöntemlerine ait konuları içeren bir dizi özel eğitim kursları sunmaktadır.

KAYNAKÇILAR, MÜHENDİSLER VEYA YÖNETİCİLER

Yaygınlaşan bilgi

Mükemmel müşteri hizmeti için taahhüdümüz müşteriler ve son kullanıcılar için evrensel boyutta birinci sınıf bir eğitimin verilebilmesi anlamındadır. Castolin Eutectic dünyanın her yerinden gelen binlerce teknisyeni eğitmiş ve bir çok ülkede çok çeşitli dillerde eğitim programları verilen eğitim merkezleri oluşturmuştur. Bir günlük kaynak kurslarından tam haftalık bakım seminerlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim programları sunmaktayız. Kaynakçıdan mühendislere, araştırmacılardan işletme müdürlerine kadar teknik ve profesyonel kişiler endüstriyel maliyet tasarrufu, aşınma, tamir ve koruyucu bakım konularında Castolin Eutectic tarafından eğitilmişlerdir.

UYGULAMA, TEORİ VEYA BİR KARIŞIM

Endüstriyel seminerler

Evrensel endüstri programları ile çelik, çimento, madencilik, enerji, petrol, atık&geri kazanım gibi endüstrilerde çalışan büyük firmaların hepsine çözümler sunmaktayız. Bakım teknisyenlerine çözüm bekleyen günlük sorunlarında destek olmak bizim rutin işimizdir, böylece spesifik endüstrilerde aynı lisanı haiz grupların maliyet tasarrufu sağlayan çözümleri öğrenip, aralarında bilgi alış-verişinde bulundukları eğitim kursları da gerçekleştirilmektedir. Taleplerinize bağlı olarak kurslar % 100 pratik, % 100 teorik veya bunların karışımı olabilir ve bir çok ürün grupları ve yöntemleri için yazılı dokümanlar halinde verilebilir.

Bir uzmana sorun

Diğer hizmetleri keşfedin