Reparation av vertikala valskvarnar och pannreparationer

Vi har erfarenhet av reparationer över hela världen


Tillbaka till början

Reparation av vertikala valskvarnar och pannreparationer

Vi kan förlänga livslängden på vertikala valskvarnar med så mycket som 100 %

På 70-talet blev vertikala valskvarnar allt mer dominerande för malning av råvaror främst för cementindustrin på grund av deras höga energieffektivitet och utmärkta torkkapacitet. Under många år har Castolins expertkunnande tillsammans med vår avancerade teknik använts för att reparera vertikala valskvarnar över hela världen, vilket ökar deras livstid dramatiskt.

Underhåll och reparation av vertikala valskvarnar är en mycket teknisk och specialiserad verksamhet som bör utföras av experter. Med sin erfarenhet från reparationer över hela världen, har Castolin utvecklat sitt eget specialiserade program för vertikala valskvarnar med specialutrustning och högt kvalificerade tekniker som respekterar vår särskilda svetsprocedur för vertikala valskvarnar och en unik TeroMatec EO8338 (open arc)-tråd som utvecklats i våra Castolin-verkstäder.

 

För mer information kan du hämta
vår vertikala-valskvarnar-broschyr.

Fråga en expert

 

  • Utmärkta referenser
  • Vi är flexibla
  • Specifik utrustning

 

Utmärkta referenser

Tillsammans med våra samarbetspartner har vi under de senaste decennierna visat att förebyggande underhåll på vertikala valsverk kan förlänga livslängden med hela 100 %. Sådana underhåll på vertikala valskvarnar har utförts på över 60 vertikala valskvarnar, med 80 % av reparationerna hos kunden, men också reparationer i våra verkstäder.

Våra specialister är mycket anpassningsbara experter som har arbetat på över 30 olika modeller av vertikala valskvarnar för över 20 cement- och kraftföretag över hela världen. Från små vertikala valskvarnar (vals Ø 1,65 m och bord: Ø 2,75 m) till stora valskvarnar (vals: Ø 3,2 m och bord: Ø 5,5 m), vi har arbetat med de flesta internationella cementföretagen. Vi har varit framgångsrika med många vertikala valskvarnar från producenter som Polysius, Loesche eller FLS.

Vi är flexibla Jobba hos kunden eller i våra anläggningar

Vi har anläggningar för generella ändamål i de flesta länder. Beroende på dina behov, kan arbetet utföras i våra egna anläggningar eller hos dig. När din vertikala valsverkskomponent är för stor för att flyttas till exempel, kommer våra Castolin Services-underhållsexperter att besöka era anläggningar för att lösa problemet på plats.

Installation av specifik utrustning

Tack vare vår långa erfarenhet av reparationer av vertikala valskvarnar, har vi utvecklat en speciell utrustningsinstallation, från drivsystem till jordningspunkter, kraftkällor och kontroller. All utrustning har särskilt utformats för reparation av vertikala valskvarnar, VRM.

 

Tillbaka till början

Pannreparation och -renovering

Förlänger pannan livslängd upp till tre gånger

Pannor är stora och dyra anläggningar och kan utsättas av stort slitage på grund av korrosion och erosion och förvärras av mycket höga temperaturer. Typen av slitage varierar från en del av pannan till en annan och påverkas av den övergripande utformningen av pannan och typen av brännbart bränsle.

Castolins skyddsbeläggningar förlänger avsevärt livslängden på slitna pannkomponenter, vilket gör att de håller längre än obelagda nya delar. Våra skyddande beläggningar är en mer kostnadseffektiv lösning än att byta ut slitna delar mot nya och erbjuder direkta besparingar i material och värdefulla minskningar av driftstopp. Dessutom erbjuder Castolin det bredaste utbudet av beläggningsprodukter, så skyddet kan skräddarsys enligt den specifika kombinationen av slitage som finns i varje del av varje panna.

 

För mer information kan du hämta
vår Pannreparation-broschyr.

Fråga en expert

 

  • Utmärkta referenser
  • Vi är flexibla
  • Slitage- och korrosionsanalys
  • Utveckling av nya material

 

Utmärkta referenser

Under de senaste decennierna har vi tillsammans med våra samarbetspartner visat att förebyggande underhåll av pannor kan förlänga livslängden med så upp till två till tre gånger. Sådana underhållsarbeten utförs varje dag av våra tekniker, varav 80 % av dem är reparationer hos kunden och resten reparationer i verkstad.

Våra specialister är mycket anpassningsbara experter som har arbetat på ett brett spektrum av panndesigner i över 20 år över hela världen. Från pannor som drivs av pulvriserat bränsle till virvelbäddspannor, vi har också varit framgångsrika i att leverera nya OEM-delar till pannfabrikanter som tillverkats på regelbunden basis med de unika skyddande beläggningarna från Castolin.

Vi är flexibla Jobba hos kunden eller i våra anläggningar

Vi har anläggningar för generella ändamål i de flesta länder.De är fullt utrustade med den senaste tekniken och mycket kompetenta tekniska specialister. Beroende på dina behov, kan arbetet utföras i våra egna anläggningar eller hos dig. När dina pannkomponenter är för stora för att flyttas till exempel, kommer våra Castolin-Services-tjänsteunderhållsexperter att besöka era anläggningar för att lösa problemet på plats.

Flexibla processer

Våra experter kan erbjuda enastående beläggningskvalitet med hjälp av en brett spektrum av processer; från kallsprutning, spruta och smältning, trådsprutning och HVOF. Tack vare vår långa erfarenhet av pannombyggnad har vi utvecklat speciella utrustningsinstallationer som riktar sig till problem med pannåtkomst för beläggning på plats eller full automation för OEL-pannbeläggningsarbete.

Slitage- och korrosionsanalys

De senaste testmaskinerna och anläggningarna är avgörande för att noggrant mäta och förstå det komplicerade förhållandet mellan kemi, process och tillämpning.

Vi arbetar med världens experter i tekniska universitet för testning och modellering utöver att ha fullt utrustade laboratorier med elektronmikroskop och slitagetestanläggningar.

Utveckling av nya material

Vår mål är att tillhandahålla kompletta lösningar för underhåll av pannor och prestandaförbättring. Tack vare vår FoU-avdelning och långa erfarenhet av att underhålla pannor, har vi utvecklat speciella produkter som ger oslagbart slitage- och korrosionsskydd: våra NanoAlloys® samt vårt sortiment av unika pulver och trådar som utvecklats för pannbeläggning.

 

NanoAlloys®

Castolin har ett kraftfullt vapen i sina trådlegeringar i kriget mot "hög belastning – stort slitage" med hjälp av en ny metod. Världens första NanoAlloy™-formel utvecklades för att erbjuda enastående slitage- och erosionsmotstånd. Detta uppnåddes genom att använda en förmånligare järnlegering med grundhårdhetsvärden på upp till 71HRC!

Industribeprövade sprut- och smältlegeringar

Castolin var bland en av de första företag som erkände och erbjöd nickelbasede självflusslegeringar som en slitage- och korrosionsbeständig beläggning för panntuber på 1980-talet och har utvecklat ett betydande anseende och erfarenhet av dessa legeringar. En ny legering med hög nivå av molybden och kisel utvecklades och patenterades för mycket korrosiva miljöer. Denna lösning kombinerade de inneboende egenskaperna hos sådana smältbeläggningar såsom diffusionsbindning, ingen porositet med förbättrad prestanda jämfört med svetsade 626-legeringar. De ökande kraven på avfallsförbränningsmiljöer leder till nya utvecklingar.

EuTronic® Arc Tråd för ljusbågsprutning

Genom utveckling tillsammans med ledande kraftbolag och högtemperaturslitageinstitut i början av 1990-talet, utvecklades en familj av järnbaserade högtemperaturlegeringar för ljusbågsprutning i pannor. Idag används resultaten och erfarenherna från de tidigare gjorda undersökningarna till att ta fram trådmaterial som har högre prestanda än de tidigare.

HVOF

Den unika kvaliteten och egenskaperna hos HVOF är attraktiva för pannbeläggning. De erfarenheter som man fått vid tråd- och legeringspulverutveckling modifieras för att ta fram en ny generation av Fe- och Ni-legeringspulver för HVOF-sprutning.