GAP Automated Unit

Castolin Eutectics universella robotiserade beläggningssystem innehåller alla de komponenter som behövs för skiktbeläggning av runda delar.

Det är väl lämpat för glasindustrin med dess baffel- och bottenplåtar. Det är också mycket effektivt för att svetsa olika smidesverktyg och formar, och även motorventiler. Med sin bordsskiva på 150 kg är maskinen kapabel att hantera såväl de allra minsta delarna som måttligt stora form- och pressdelar. Universal-systemet innefattar svetsaggregatet EuTronic GAP 3001. Denna enhet använder den senaste tekniken för plasmasvetsning. Med helt programmerbara gasreglage, pilotbåginställningar, pulvertillförsel och svetsström kan EuTronic GAP 3001 åstadkomma en helt repeterbar och exakt tillverkad svetsbeläggning. EuTronic GAP 3001 är helt integrerat med kontrollen för svängning och båglängd, för att kunna arbeta med lutande bordsskiva och enkelt och snabbt ställa in svetsparametrar. Alla parametrar programmeras med de tillhörande kontrollerna. Det finns ingen programmeringskod att lära sig – alla parametrar ställs in efter vanliga svetsvillkor så att inställningar och arbete blir det allra mest användarvänliga.

Fördelar

  • Ger repeterbar precision för plasmafogning, beläggning och lödning
  • Robotcell med startnyckel för ökad produktivitet
  • AC/DC-version tillgänglig för svetsning av Al, Mg och deras legeringar
  • Helt modulär för omedelbar, skräddarsydd konfiguration och kostnadseffektiv montering av produkterna
  • Stort antal tillval, tillbehör och förbrukningsvaror till svetsning
  • Flexibla legeringar