EutecTrode® 6601

Särskild manuell elektrod för sammanfogning i läge av olegerat stål och gjutstål. Till användningsområdena hör pannor och rörformade anordningar, fordonskarosser, maskinkonstruktion, fartygskonstruktion och stålpansar.

Till användningsområdena hör pannor och rörformade anordningar, fordonskarosser, maskinkonstruktion, fartygskonstruktion och stålpansar.

Funktioner och förmåner

  • Hög beläggningshastighet
  • Oklanderliga svetssträngar i alla lägen
  • Lätt anslag
  • Inga stänk
  • Lätt att ta bort slagg
  • Sprickfri svetsning
Tekniska uppgifter: 
Draghållfasthet Rm~575 MPa
Förlängning A5 ~22%