EP2

Pulvermatarna EP1 och EP2, i kombination med vårt utbud av strömförsörjningsaggregat och brännare, passar varje användningsområde.

Den trycksatta EP2, som är den mest sofistikerade, ger en exakt kontroll och perfekt upprepningsbarhet.
Dess inmatningshastighet, som kontrolleras genom rotationshastigheten hos matarhjulet, är inställningsbar och programmeras direkt med strömförsörjningsaggregatet.