Patenterad CaviTec-legering minskar underhållskostnader i vattenkraftverk

Castolin Eutectic tillverkar en patenterad och skyddad legering som genom unik sammansättning tål kraftigt kavitationsslitage i vattenkraftverk. Med den nyliga lanseringen av svetsningsmaskinen XuperArc har Castolin Eutectic utvecklat en ny, dedikerad synergisk CaviTecTM-linje för svetsning i svåra svetslägen. 

Den senaste mjukvaruversionen i vår XuperArc-utrustning inbegriper det integrerade och driftklara CaviTec GMA 1,2 mm-programmet, som skapats för svetsning i alla möjliga svetslägen, inklusive uppsvetsning. För jobb på fältet rekommenderas den lättviktiga svetsningsutrustningen XuperArc 3000, som väger 35 kg utan kylning. För svetsningsjobb i verkstad är XuperArc 4000/5000 det bästa alternativet.

CaviTecTM tillverkas under licens från Hydro-Quebec-Canada. Tack vare dess förbättrade egenskaper innehåller denna legering av austenitisk typ kontrollerade mängder krom, kobolt och mangan. CaviTecTM  har visat sig hålla upp till sex gånger längre tid än traditionella beläggningar av rostfritt stål. Detta höghärdade rostfria stål för kallbearbetning erbjuder högsta skyddet för alla ytor som behöver upprepade eller större reparationer. CaviTecTM:s svetsning i alla lägen gör att även kontrollerad sömsvetsning och profilering kan genomföras på enkelt vis. Den finns tillgänglig både som fluxfylld tråd eller som rörelektrod. 

Kavitationserosion inbegriper formning och våldsamma sammanbrott av ångbubblor i vätska, vanligtvis på grund av snabba, turbulenta flödesändringar avseende riktning, tryck och hastighet. Om dessa mikrosekundslånga, implosiva strömningskrafter gör intryck nära en metallyta skapas deformationer och utmattningssprickor som kan orsaka att korn och små fragment gradvis luckras upp från fasta underlagsmaterial som resulterar i nötande slitage som kallas kavitationserosion. Kavitation uppstod för första gången som ett seriöst problem på fartygspropellrar under senare delen av artonhundratalet och är ett slitage som förekommer än idag även i undervattensfästen, roder, bärplansbåtar, vattenkraftsturbiner och pumpkomponenter, eller i alla situationer där höghastighetsströmningar förekommer, i klaffar, förseglingar, bärringar, värmeväxelrör, m.m.

 

Nyckelindustrier

•Vattenkraftverk

•Värmekraftverk

•Vattenpumpningsanläggningar

•Vattenreningsverk

•Bevattning

•Avsaltningsanläggning

•Sjöfartsindustri

•Pappersbruk

•Sockerfabriker

•Kemisk behandling