Kursprogram 2016: Lödning, Svetsning, Termisk Sprutning


För att öka kundernas kunskap om slitage och reparationsteknik har vi utvecklat en hel serie seminarier och utbildningsprogram, där vi kan utbilda all berörd personal från svetsare och tekniker till säljare och företagsledare.

 

Lödning

Professionell Lödare med möjlighet att certifiera enligt gällande standard Utbildningen omfattar både teori och praktik som knyts samman så att man för en stor förståelse för lödprocessen. Under kursen hanteras allt från material, processer, gassäkerhet samt lödteknik med och utan skyddsgas. Kursen är också grundläggande för att gå vidare till en specialiserad utbildning som lödspecialist.

Castolin “Lödspecialist” - Lödansvariga

Detta är en utbildning för lödansvariga och konstruktörer som vill fördjupa sina kunskaper inom lödteknik, både teoretiskt och praktiskt. Under kursen hanteras materiallära, produktionsteknik, hållfasthet, provmetoder, standarder och praktiska övningar. Förkunskaper: Genomgått kursen Castolin Professionell Lödare (1) eller stor erfarenhet inom lödteknik.

 

Svetsning

Reparatörsutbildning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard Kursens målgrupp är reparatörer och deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom reparationssvetsning med MMA, lödning samt Eutalloymetoden.

Underhållssvetsning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar med MMA, rörelektroder och TIG. Deltagarna får teoretiska och praktiska kunskaper om svetsprocedurer för svårsvetsade grundmaterial, analysering av slitageorsaker och underhållsekonomi.

Verktygssvetsning Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar i klipp-, press- och smidesverktyg. Deltagarna får praktiska och teoretiska kunskaper om svetsbarhet hos verktygsmaterial, värmebehandling i samband med verktygssvetsning samt slitagetyper i verktygen.

Materiallära Kursens målgrupp är de som vill fördjupa sig i svetsmetallurgi. Deltagarna får en teoretisk grund i materiallära, materialkännedom, värmebehandlingar och proceduren vid svetsning.

 

Termisk Sprutning Seminarie

Grundkurs i Termisk Sprutning Kursens målgrupp är maskinarbetare och reparatörer. Deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna utföra arbeten med termisk sprutning.

Termisk Sprutning - påbyggnad med förberedande ETS-certifiering Kursens målgrupp är operatörer som slutfört grundkurs (7). Deltagarna får en bredare kunskap om termisk sprutning samt fördjupat kunnande om material och ekonomi.

 

Företagsanpassade utbildningar

Utöver de planerade kurserna kan vi erbjuda företagsanpassade utbildningar inom vår kärnkompetens “HÖG BELASTNING HÖGT SLITAGE” med teknikerna svetsning, lödning, termisk sprutning, slitplåt och polymera material. Kursen kan hållas vid det egna företaget eller vid vårt svetsinstitut.