Seminarium 14-18 maj 2016: Förebyggande underhållsteknik genom påsvetsning, termisk sprutning och slitplåtsteknikCastolin Eutectic gruppen är ett av världens ledande företag inom slitagebekämpning, ytförädling och sammanfogningsteknologi, med termiska metoder, d.v.s. svetsning, lödning, termisk sprutning, slitplåtar och polymera material inom områdena reparationer och förebyggande underhåll.
Castolin Scandinavia AB, arrangerar tillsammans med Castolin Irland, i Castolins anläggning i utkanten av Dublin, ett tredagars seminarium i förebyggande underhållsteknik. Kursen vänder sig till underhållsansvariga, tekniker, konstruktörer och inköpare.


Målsättningen med kursen sammanfaller med vår affärsidé:


"Att hjälpa våra kunder att spara pengar genom reparation och förebyggande underhåll med termiska metoder".


Seminariet omfattar:

 • Analys av de vanligaste slitageorsakerna
 • Metoder och material för påsvetsning, (hårdsvetsning).
 • Slitplåtar, svetsade och pulverbelagda, användningsområden och ekonomiska fördelar.
 • Slitrör - CastoTube
 • Termisk sprutning. Metoder, tekniker, fördelar.
 • Svetsning i legerade stål, samt varm- och kallsvetsning av gjutjärn.
 • Val av påsvets och sprutmaterial.
 • Praktikfall.
 • Ekonomiskt utfall av FU-åtgärder med svetsning, termisk sprutning och slitplåtar.
 • Rörelektroder med och utan skyddsgas. Fördelar och användningsområden.
 • MeCaTeC, det "kalla" reparations- och underhållssystemet.
 • Studiebesök i den nya fabriken där forskning, utveckling och tillverkning av tillsatsmaterial för svetsning och termisk sprutning.

 

Priser:
Flygresa, logi, frukost,
luncher, middagar, seminarieavgift
transfer samt rundtur på söndagen Pris: l9.900 SEK + moms.
Vid ev. större ändring av flygpriserna så förbehåller vi oss rätten till prisjustering.

 

För ytterligare upplysningar om kursen, kontakta gärna Mats Ström tel. +46 (0)703-76 50 34 eller Hans Liljenfeldt tel. +46 (0)31-57 04 78

Downloads: