Castolin Scandinavia AB stöttar Rädda Barnen i deras verksamhet


Istället för julklappar har Castolin Scandinavia valt att ge ett bidrag till Rädda Barnen för att hjälpa dem i deras arbete för alla världens barn som behöver hjälp i någon form. ​Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. De väcker också opinion för barns rättigheter. De är politiskt och religiöst obundna.

 

Vad gör Rädda Barnen?

De arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Rädda Barnen kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

De arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar deras medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan.

Ute i världen arbetar Rädda Barnen med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid.
I katastrof- och krigssituationer går de in med akuta livräddande insatser, samtidigt som de även där arbetar långsiktigt.