Lödning tillsatsmaterial

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 16/16 XFC®
Ni Ag-legerat mässinglod för svetslödning och hårdlödning av stål
 18/18 XFC®
Mässinglod för svetslödning av stål gjutjärn och Kopparlegeringar
 185 XFC®
Lod för pålödning av glidytor
 1020 XFC®/1020 F
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt.
 1666/ 1666 XFC®
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt för kapillärlödning.
 1703
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt, innehållande nickel och mangan.
 181/181 F
Silverhaltig Cadfree® ternär legering för kapillärlödning och reparation av breda fogar.
 190
Kisellegerat aluminiumlod för hårdlödning av Al-leg. Mycket lättflytande.
 RB 5280
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (2 % Ag)
 RB 5286
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (5 % Ag)
 RB 5283
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (15 % Ag)
 157
Flussvätska för mjuklödning
 1802 HF
Flusspulver för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 1802 N Atmosin
Flusspulver för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
GreenFlux 1802 PF Atmosin
Flusspasta för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 181 PF Atmosin
Flusspasta för lödning av alla legeringar med låg silverhalt.
 ActivaTec® 1000
Flusspasta för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 AluTin 51
Flussvätska för mjuklödning.
 1800 PA
Cadfree® lödpasta med hög silverhalt, färdig för användning.
 Xuper 190
Lödpasta färdig att använda, innehållande eutektiskt Al-Si-metallpulver och ej frätande fluss.
 CastoTin® 1
Bly- och tennlödpasta färdig att använda, för sammanfogning och förtenning av stål- eller koppardelar
 157
Blyfri tennlödning för kapillärlödning vid låg temperatur.
 BC 5423
Blyfritt tennlod särskilt utformat för kapillärfogning av sanitära installationer.
 7888 T
Gastråd med hög andel volframkarbider