Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi nyilatkozat

Állapotüzenet

Sorry…This form is closed to new submissions.

Adatvédelmi nyilatkozat

​Elkötelezetten védjük weboldal-látogatóink és vásárlóink adatait. A személyes adatok védelme és biztonsága elsődleges fontosságú a számunkra. Ennek megfelelően a Castolin Eutectic Group, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Germany, tel.: +36 72 333-033, e-mail: [email protected], a továbbiakban: „mi”) szigorúan betartja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezéseit. A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőként ezen adatvédelmi nyilatkozatban nyújtunk tájékoztatást arról, hogyan kezeljük az ön személyes adatait, azaz milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, és azokat milyen célra kezeljük.

(1) Melyek a személyes adatok?

A GDPR megadja a személyes adatok definícióját. Ennek értelmében ide tartozik az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ez többek között magában foglalja az ön valódi nevét, telefonszámát és születési idejét.

(2) Adatnaplózás

A weboldalunk használatához általában nem szükséges személyes adatokat megadni. A weboldal felkeresésekor azonban a webszerver automatikusan rögzít úgynevezett naplófájlokat. Az ezekben a fájlokban elmentett adatok tartalmazzák például a böngésző típusát és verzióját, a használt operációs rendszert, a hivatkozó URL-t (az előzőleg meglátogatott oldalt), a lekérdező számítógép IP-címét, beleértve a földrajzi helyét, és a szerveres lekérdezés hozzáférési dátumát, idejét, a látogatás időtartamát és a kliens által kért fájlt (fájlnév és URL). Ezeket a fájlokat csak statisztikai célokra gyűjtjük. Sem kereskedelmi, sem egyéb célokra nem továbbítjuk őket harmadik feleknek. Vállaljuk, hogy ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal. Ezen adatok gyűjtése és kezelése a weboldal tényleges használatának lehetővé tételét szolgálja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján. Jogos érdekünk, hogy a weboldalt működtetni tudjuk, és azon valamennyi funkció rendelkezésre álljon.

A szerveres naplófájlokban tárolt adatokat csak korlátozott ideig őrizzük meg, és rendszeres időközönként, 60 nap után automatikusan töröljük.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat később ellenőrizzük, amennyiben jogsértő használatra utaló információk jutnak a tudomásunkra. Ez az ellenőrzés kizárólag a weboldalunk jogsértő használatáról való tájékoztatást, illetve az ilyen használat megelőzését szolgálja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján. Jogos érdekünk, hogy garantálni tudjuk az ajánlatunk biztonságát, és meg tudjuk előzni a visszaéléseket.

(3) A személyes adatok további gyűjtése, kezelése és felhasználása

Csak akkor gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat, ha ön azokat önként adja meg pl. egy kérelem beküldése során. Ilyen esetben a kérelemben szereplő valamennyi adatot mentjük és felhasználjuk. Ebbe beletartoznak az ön által megadott elérhetőségek, hogy teljesíteni tudjuk az adatközléshez kapcsolódó célt, azaz fel tudjuk dolgozni az ön kérését, valamint a kapcsolódó további érdeklődéseket.  Ezen adatok tárolása és felhasználása a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján történik, feltéve, hogy ezen adatokat ön egy szerződéses jogviszony létrehozása céljából adja meg nekünk. Kizárólag erre az esetre érvényes, hogy a személyes adatok megadása a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontja alapján szükséges. Az adatok mentésére és felhasználására egyébként a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kerül sor, amely esetben jogos érdekünk az ön aggályainak körültekintő kezelése.

Amennyiben ön egy szolgáltatás nyújtásával vagy áruk szállításával bíz meg minket, alapvetően kizárólag a szolgáltatás nyújtásához vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjtjük, őrizzük meg és használjuk fel az ön személyes adatait. A vonatkozó adatkezelés jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. Ennek érdekében szükségessé válhat, hogy az ön személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett cégeknek továbbítsuk. Ezek lehetnek például fuvarvállalatok vagy más szolgáltatók. E szolgáltatókkal szintén a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján közöljük az adatokat.

Minden olyan esetben, amikor az adatok kezelése – a fentieknek megfelelően – a szerződés teljesítése érdekében történik, az adatok megadására a szerződés megkötéséhez van szükség (lásd a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontját). Az ön személyes adatai hiányában a szerződést nem tudjuk megkötni.

(4) Feliratkozás a weboldal szolgáltatásaira, hírlevélre

Amennyiben fel kíván iratkozni a weboldal szolgáltatásaira vagy hírlevelünkre, szükségünk van az ön érvényes e-mail-címére.  Hogy meggyőződhessünk arról, hogy a megadott e-mail-címnek valóban ön a tulajdonosa, és valóban meg szeretné kapni azokat a híreket, illetve hírlevelet, amelyre feliratkozott, a regisztráció után azonnal küldünk önnek egy e-mailt a megadott címre, amelyben szerepel az adott szolgáltatásra (pl. weboldal szolgáltatása vagy hírlevél) való regisztrációt igazoló megerősítő hivatkozás. A regisztrációja csak akkor válik érvényessé, ha a megadott hivatkozásra kattintva megerősíti azt (ún. kettős megerősítési folyamat). Más adatokat nem gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag annak érdekében gyűjtjük és használjuk, hogy nyújtani tudjuk önnek a kért szolgáltatást, illetve küldeni tudjuk a feliratkozás szerinti hírlevelet, és hogy rögzítsük az erre vonatkozóan adott engedélyt. Az adatokat nem közöljük harmadik felekkel. Az e-mail cím megőrzésére, illetve a szállításhoz, e-mailes hírek vagy hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulást ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a hírlevélben lévő „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Az adatkezelés jogalapja a hírlevél és a feliratkozás szerinti egyéb e-mailes hírek esetén az ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

(5) Adatkezelés álláspályázatok során

A jelentkezés során ön által megadott személyes adatokat (fő szabály szerint az elérhetőség, kísérőlevél és pályázati dokumentumok, együttesen „jelentkezési adatok”) kizárólag elektronikusan mentjük, és a jelentkezés feldolgozása érdekében használjuk fel. Az adatokat nem közöljük a Castolin Eutectic Group társaságon kívüli harmadik felekkel. Az ön adataihoz a következő személyek férhetnek hozzá: a humánerőforrás-területek dolgozói, felelős feletteseik és a munkástanács (ha van). Amennyiben második személyes interjúra is sor kerül, a leendő kollégái megkapják az ön önéletrajzát, hogy fel tudjanak készülni az interjúra. A fenti személyek mindegyikét köti a titoktartás, és teljesen bizalmasan kezelik az ön jelentkezését.

A Castolin Eutectic Group társaságnál meghirdetett állásra benyújtott pályázattal kapcsolatos adatgyűjtés és -kezelés a GDPR 88. cikke és a német szövetségi adatvédelmi törvény 26. § (1) bekezdése alapján történik. Amennyiben a felvételi eljárást követően egy év időtartamra megőrizzük az ön személyes adatait a pályázati nyilvántartó rendszerünkben, ezt a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, az ön önkéntes hozzájárulása alapján tesszük, amelyet szükség esetén külön kérünk öntől a jelentkezési eljárás során. Egyébként az ön adatait (jelentkezési adatok, az interjú eredményei) legkésőbb a jelentkezési eljárás lezárultát követő hat hónap elteltével maradéktalanul töröljük a pályázati nyilvántartó rendszerünkből.

(6) Sütik („cookie”)
(7) Webelemzés a Matomo Analytics segítségével 

Ez a weboldal a Matomo Analytics-et használja, amely a GNU General Public License v3.0 alatt kiadott szoftver. A Matomo egy fejlett általános adatvédelmi rendelet-kezelőt kínál, amely biztosítja, hogy a weboldal teljes mértékben megfeleljen az új rendeletnek. A Matomo megfelel a világ számos adatvédelmi törvényének, például a GDPR, HIPAA, CCPA, LGPD és PECR törvényeknek. 

Az Europa Analytics a Matomo-n alapul, amely a vezető nyílt forráskódú analitikai platform, amely releváns és megbízható betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe. A Matomo által gyűjtött adatok és információk 100%-ban az Európai Bizottság tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak. Ez garantálja a szigorú adatvédelmi előírásoknak és törvényeknek való megfelelést. A Matomo-t világszerte használják nagyvállalatok, kkv-k, kormányok és nonprofit szervezetek. 

A Matomo bizonyos technikai adatfeldolgozás és/vagy szolgáltatási ajánlatok nyújtásához kiválasztott számú megbízható külső szolgáltatót vesz igénybe. Ezeket a szolgáltatókat gondosan választják ki, és megfelelnek a magas szintű adatvédelmi és biztonsági előírásoknak. A Matomo a következő alfeldolgozókat használja az összegyűjtött adatok feldolgozásához: Az AlwaysData Európában, Franciaországban található, a szerverek és adatbázisok infrastruktúráját és a naplófájlokat Párizsban, Franciaországban tárolja.  

Hogyan biztosítja a Matomo Analytics a GDPR-nak való megfelelést: 

 • Az adatok anonimizálása 
 • GDPR-menedzser 
 • A felhasználók lemondhatnak minden nyomon követésről 
 • Első féltől származó cookie-k alapértelmezés szerint 
 • Az emberek megtekinthetik az összegyűjtött adatokat 
 • Lehetőségek a látogatói adatok törlésére kérésre 
 • Az adatokat nem használják fel más célokra (a Google Analyticshez képest) 
 • IP anonimizálás 
 • A látogatói napló és a profilok letilthatók 
 • Az adatok tárolása az EU-ban (Matomo Cloud) vagy az Ön által választott országban (Matomo On-Premise). 

A Matomo alapértelmezés szerint a következő információkat követi nyomon: 

 • Felhasználó IP-címe (lásd még: IP-anonimizálás). 
 • A kérés dátuma és időpontja 
 • A megtekintett oldal címe (Page Title) 
 • A megtekintett oldal URL címe (Page URL) 
 • Az aktuális oldalt megelőzően megtekintett oldal URL-je (Referrer URL) 
 • A használt képernyőfelbontás 
 • Idő a helyi felhasználó időzónájában 
 • A rákattintott és letöltött fájlok 
 • Külső tartományra mutató linkek, amelyekre rákattintottak 
 • Az oldalak generálásának ideje 
 • A felhasználó helyzete: ország, régió, város, hozzávetőleges szélességi és hosszúsági fokok 
 • A használt böngésző fő nyelve 
 • A használt böngésző felhasználói ügynöke. 
(8) Adattovábbítás harmadik felek részére

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához vagy a szerződés teljesítéséhez nem szükséges, az ön kifejezett hozzájárulása hiányában nem közöljük a személyes adatait harmadik felekkel. Ennek megfelelően csak az ön hozzájárulása alapján, a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint, vagy a szerződés teljesítése céljából, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint továbbítjuk az ön adatait harmadik felek részére. Az információkérésre jogosult kormányzati szervekkel és hatóságokkal kizárólag a jogszabályon alapuló információnyújtási kötelezettségünk keretében vagy jogszabályon alapuló határozat alapján közlünk adatokat. Ilyen esetben adatai közlése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontján alapul, mivel ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Arra az esetre, ha a szolgáltatásnyújtók megismerik az ön adatait, jogi, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint rendszeres ellenőrzésekkel gondoskodtunk és gondoskodunk az adatvédelmi jogszabályok betartásáról.

(9) Az adatok általános megőrzési ideje és törlése

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a szándékolt cél (pl. szerződés teljesítése, az ön kérésének megválaszolása) érdekében szükséges, vagy a GDPR 17. cikk (3) bekezdés szerinti más jogos indok, például jogszabályon alapuló adatmegőrzési kötelezettség áll fenn. Amennyiben jogszabályon, például adózási vagy kereskedelmi szabályokon alapuló adatmegőrzési kötelezettség akadályozza az ön személyes adatainak törlését, korlátozzuk az ön adatainak kezelését; ezt követően adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük.

A jelentkezők adatait a felvételi eljárás befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül töröljük, amennyiben ön nem adta hozzájárulását a további adattároláshoz, és nem áll fenn az adatok törlését kizáró jogszerű indok – mint például jogi igények védelme – a részünkről.

(10) Az ön adatainak biztonsága

Technikai és szervezési megelőző intézkedésekkel védjük az ön személyes adatait az elvesztéssel, visszaélésekkel és a jogosulatlan megváltoztatással szemben. Az ön által megadott valamennyi személyes adatot biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk. Az ön által nálunk végzett, illetve tőlünk kapott minden elektronikus tranzakció titkosított. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül végzett adattovábbítás önmagában nem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát. Jelszava és felhasználóazonosítója titkosságának megőrzéséért ön a felelős. Nem fogjuk kérni, hogy árulja el nekünk, milyen jelszót adott meg a weboldal szolgáltatásaira való regisztrációkor.

(11) Az ön mint érintett jogai

Indoklás nélkül bármikor, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást az általunk önről tárolt adatokról. Ezen felül joga van a pontatlan adatok helyesbítéséhez (GDPR 16. cikk), személyes adatai törléséhez (GDPR 17. cikk) vagy az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk). Amennyiben az adatkezelés alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (jogos érdekek érvényesítése) képezi, ön a GDPR 21. cikkének megfelelően bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, feltéve, hogy azt a saját helyzetével kapcsolatos okokból teszi, vagy ha a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük. Utóbbi esetben önt általános tiltakozási jog illeti meg, amelyet nem kell indokolnia, mivel az ön helyzetével kapcsolatos okokból teljesítjük (GDPR 21. cikk (2) bek.). Amennyiben a saját helyzetével kapcsolatos okokból nyújt be tiltakozást, a személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk (1) bek.).

Ön a jövőre nézve indokolás nélkül, szabadon visszavonhatja a részünkre adott adatgyűjtési és -felhasználási hozzájárulást.

Amennyiben önre vonatkozó adatokat adott meg a részünkre, és ezeket hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében kezeljük, ön kérheti, hogy ezeket az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, feltéve, hogy ez technikailag lehetséges (ún. adathordozhatósághoz való jog). Jogosult továbbá arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk végzett adatkezelés jogszabálysértő.

A fent felsorolt jogok érvényesítése érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségünkön, vagy küldjön e-mailt nekünk vagy az adatvédelmi tisztviselőnknek.

(12) Adatvédelmi tisztviselőnk

Társaságunk belső adatvédelmi koordinátorokat és külső adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.  Ők szervezési és technikai intézkedéseket hajtanak végre, valamint biztosítják az ön személyes adatainak megfelelő védelmét. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Castolin Eutectic Group adatvédelmi tisztviselőjéhez a [email protected] e-mail-címen.

Postacímünket a fenti bevezető rész elején találja.

(13) Más szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozások

Weboldalunk olyan más szolgáltatókra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, akik nem tartoznak az adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen tartalmakra és a harmadik felek weboldalaira, mivel weboldalunk csak azokra mutató hivatkozást tartalmaz. Ez különösen vonatkozik az olyan közösségi oldalakra, mint például a Linkedin, YouTube stb. Az ön személyes adatait ezen közösségi oldalakon az ilyen oldalak működtetői kezelik, amelyre nekünk nincs ráhatásunk. Ez az ön azon személyes adataira is vonatkozik, amelyeket az ilyen platformokon keresztül ad meg a részünkre, pl. azáltal, hogy ír az ilyen közösségi hálóban lévő oldalunkra. Amennyiben más szolgáltatók internetes oldalainak használata személyes adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával jár, kérjük, tekintse meg az adott szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit. Az ilyen platformok által végzett adatkezelésre és az általunk biztosított adatvédelemre vonatkozóan az adott platform szolgáltatója által közzétett adatvédelmi nyilatkozat nyújt tájékoztatást. Amennyiben azonban a közösségi oldalon keresztül vagy az ilyen oldal által részünkre megadott személyes adatokat a saját szerverünkön tároljuk és az ön kérései, panaszai kezelése érdekében vagy más célokra felhasználjuk, erre az esetre természetesen vonatkoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak.

(14) A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy pl. új technikai fejlemények vagy a joghatósági terület vagy üzleti működésünk változása miatt a hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül módosítsuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, és frissített verzióját ennek jelzése mellett közzétegyük a weboldalon. Ennek okán javasoljuk, hogy időről időre látogassa meg az oldalt, és győződjön meg róla, hogy ismeri a hatályos adatvédelmi nyilatkozatunkat.