Перейти до основного вмісту
Відповідальність кожного працівника

Заява щодо відповідності

Компанія Castolin Eutectic прагне до впровадження справедливим і недискримінаційних методів працевлаштування
Виконання умов
Повідомлення генерального директора

Компанія Castolin Eutectic, включно зі всіма її працівниками, бере на себе зобов’язання вести бізнес відповідно до високих етичних норм і до чинного законодавства.

Це важливо не лише для збереження репутації Castolin Eutectic та її працівників і запобігання накладенню потенційних цивільних та кримінальних санкцій, але також відображає наші цінності, і тому є в інтересах компанії Castolin Eutectic, її працівників, акціонерів, клієнтів та інших зацікавлених сторін.

Зображення
CEO Castolin Eutectic

«Ми заохочуємо до інновацій, довіри та безпеки. Ми продовжуватимемо діяти етично й реалізовувати очікування щодо довкілля, клієнтів, працівників та акціонерів.»

Патрік М. Фетзер
Генеральний директор Castolin Eutectic
Кодекс ділової поведінки

Мета

Метою цього кодексу є надання рекомендацій щодо ділової поведінки в критично важливих сферах, що стосуються ділової діяльності компанії Castolin Eutectic. Кодекс не охоплює всі можливі ситуації, під час яких потрібно дотримуватися умов чи етичної поведінки, але певною мірою встановлює мінімальні стандарти та тон, які є основою для того, як ми ведемо наш бізнес.

Основні цінності та принципи

Деякі з основних цінностей та принципів Castolin Eutectic включають наступне:

 • Ми поважаємо й дотримуємось усіх чинних законів та регламентів, а також внутрішніх положень, директив та інструкцій. Це означає, що:
  • Ми не передаємо та не приймаємо хабарі. Ми намагаємося не дарувати та не приймати подарунки, які можуть привести до конфліктних ситуацій, порушити стандарти тих, з ким ми ведемо справи, або порушити закон.
  • Ми не беремо участі в жодних діях чи упущеннях, які могли б вважатися порушенням діючого законодавства про конкуренцію та антимонопольного законодавства, таких як письмовий або усний обмін конфіденційними даними з конкурентами.
  • Ми уникаємо конфлікту інтересів і намагаємося виявляти потенційні конфлікти якомога раніше.
  • Ми захищаємо нашу конфіденційну та патентовану інформацію від несанкціонованого використання.
  • Ми поважаємо й захищаємо свої ноу-хау та права інтелектуальної власності.
 • Ми дотримуємося місцевих стандартів щодо хорошого корпоративного громадянства в кожній країні, у якій ведемо бізнес.
 • Ми заохочуємо та підтримуємо робоче середовище, що сприяє взаємоповазі, відкритості та цілісності особистості, а також підтримуємо і поважаємо захист міжнародно визнаних прав людини.
 • Ми повідомляємо про всі випадки, які, за нашим сумлінним судженням, викликають занепокоєння щодо неприйнятної поведінки чи порушення законів і регламенту чи політики компанії.

Працевлаштування

Castolin Eutectic бере на себе зобов'язання забезпечувати справедливу та недискримінаційну практику зайнятості, яка включає забезпечення рівних можливостей працевлаштування відповідно до чинного законодавства. Castolin Eutectic поважає різні культури та зобов’язується дотримуватися всіх законів про працевлаштування та працю, включно з тими, що стосуються ліквідації всіх форм примусової та обов'язкової праці (включно з дитячою працею) і будь-яких форм дискримінації при працевлаштуванні відповідно до чинного законодавства. Ми заохочуємо наших співробітників до здорового балансу між роботою, сім'єю та особистими зобов'язаннями.

Castolin Eutectic рішуче підтримує різноманітність та забезпечує однакові можливості працевлаштування для всіх працівників без огляду на стать, расу, колір, вік, віросповідання, національність та інші дискримінаційні фактори.

Достовірність та повнота записів

Ми зберігаємо достовірні та повні ділові записи. Усі наші ділові транзакції повинні бути повністю й достовірно зафіксовані відповідно до принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності компанії Castolin Eutectic. Записи зберігаються й знищуються відповідно до програми зберігання записів компанії Castolin Eutectic Company. Неправдива або оманлива інформація в жодному випадку не повинна бути внесена в бухгалтерію чи записи компанії Castolin Eutectic чи її дочірніх підприємств.

Хабарництво та корупція

Castolin Eutectic суворо забороняє передавати хабарі, незалежно від того, чи отримувач є державним чиновником чи працівником приватного замовника. Хабарництво визначається й розуміється як пряма або непряма пропозиція або прийняття будь-якого подарунку, позики, гонорару, винагороди чи іншої переваги будь-якою особою з метою отримати або надати сприятливе ставлення під час ведення бізнесу.

Співпраця з третіми особами

У межах своєї організації Castolin Eutectic суворо дотримується законів, що забороняють використовувати треті особи (такі як, але не обмежуючись ними, агенти, консультанти чи інші постачальники послуг), щоб обійти юридичні вимоги, передбачені чинними законами про боротьбу з корупцією та хабарництвом. Castolin Eutectic утримується від співпраці з діловими партнерами, які порушують основні права людини, наприклад, практикують примусову, обов'язкову або дитячу працю.

Обмеження міжнародної торгівлі та бойкоти

Можливість Castolin Eutectic здійснювати торгівлю на світовому ринку обмежують правила, прийняті різними країнами та міжнародними організаціями, такими як ООН. Просте розкриття технології може вважатися експортом. Політика компанії Castolin Eutectic полягає в повному дотриманні заборон і вимог усіх діючих законів і норм міжнародної торгівлі, а всі працівники, які беруть участь у цих сферах, повинні бути ознайомлені з місцевими та міжнародними законами та правилами, які впливають на бізнес компанії. Коли виникають сумніви, працівники повинні звертатися за порадою до керівників або до відповідних юридичних установ.

Довкілля, безпека та здоров'я

Castolin Eutectic зобов'язується розробляти свою продукцію відповідно до діючих галузевих стандартів та відповідних вимог щодо безпеки, здоров'я та довкілля. Ми підтримуємо профілактичний підхід до екологічних проблем, беремо участь в ініціативах по підвищенню екологічної відповідальності та заохочуємо розвиток й розповсюдження екологічно чистих технологій. Castolin Eutectic прагне зменшити частоту нещасних випадків і їхню ступінь тяжкості у кожній компанії.

Антимонопольна та недобросовісна конкуренція

Справедлива конкуренція є основоположним принципом системи вільних підприємств і повністю підтримується компанією Castolin Eutectic. Тому Castolin Eutectic вимагає повного дотримання законів про антимонополістичну та недобросовісну конкуренцію, до яких, серед інших, належать закони, що забороняють недобросовісну торговельну практику та обмеження торгівлі. Антимонопольне законодавство застосовується до ділових відносин з постачальниками, замовниками та конкурентами.

Хоча антимонопольні закони відрізняються від країни до країни, вони, як правило, застосовуються до:

а) домовленостей про фіксацію цін з одним або кількома конкурентами для впливу на встановлення цін і на умови продажу;
б) угод про розподіл ринку/клієнтів з одним або кількома конкурентами для розподілу ринків та/або клієнтів;
в) угод про фальсифікацію торгів з одним або кількома конкурентами для утримання від торгів, пропонування завчасно визначених цін або цін, які, як відомо, є менш вигідними, ніж пропозиція конкурента;
г) обміну конфіденційною інформацією. Обмін конфіденційною інформацією (наприклад, стосовно поточних чи майбутніх цін, норм прибутку чи витрат, торгів, ринкових часток, практики розподілу, умов продажу, планів виробництва) з конкурентами на засіданнях торгових або професійних асоціацій чи деінде.

Конфлікт інтересів

Усі працівники Castolin Eutectic зобов'язані впевнитися в тому, що їхні зовнішні інтереси не заважають їхнім зобов'язанням перед компанією. Тому вони повинні уникати ситуацій, коли їх особисті інтереси, зовнішня діяльність, відносини чи фінансові інтереси суперечать інтересам Castolin Eutectic.